Minister Kamp wil geen nieuwe kolencentrales sluiten in 2016

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft aangegeven dat hij niet van plan is om nieuwe kolencentrales in Nederland te sluiten. De minister maakte dat zondag 4 september bekend in WNL op Zondag. Volgens Henk Kamp zouden twee oude kolencentrales uit de jaren negentig nog wel gesloten kunnen worden. Dat beleid is volgens hem verdedigbaar omdat die kolencentrales veroudert zijn. De nieuwe kolencentrales in Nederland zijn volgens de minister de schoonste van heel Europa. Hij geeft aan dat Nederland gek zou zijn als we deze nu gaan sluiten.

Klimaatdoelstelling
De doelstelling blijft echter staan voor 2020. In dat jaar moet de CO2-uitstoot vijfentwintig procent lager liggen dan de CO2 uitstoot die gemeten werd in 1990. Onderzoekers van CE Delft hebben aangegeven dat deze doelstelling in de huidige situatie niet gehaald gaat worden.  Nederland zou volgens de onderzoeker een of twee nieuwe kolencentrales moeten sluiten om de doelstelling haalbaar te houden. Minister Kamp is het daar dus niet mee eens. Hij gaat binnenkort met berekeningen komen waaruit blijkt dat het sluiten van nieuwe kolencentrales niet noodzakelijk is. Volgens minister Kamp moet men niet kijken naar de moderne kolencentrales in Nederland. De aandacht moet volgens hem uit gaan naar de oude vervuilende centrales in Duitsland en Polen. Deze centrales zouden volgens hem gesloten moeten worden.

Sluiten oude kolencentrales
Minister Kamp had in april 2016 al geschreven aan de Tweede Kamer dat hij overwoog om twee oude Nederlandse kolencentrales extra te sluiten. Er zouden namelijk al vijf kolencentrales gesloten worden. In het najaar van 2016 wordt door het kabinet een beslissing genomen over de sluiting van de extra kolencentrales. Het sluiten van nieuwe kolencentrales lijkt eerst van de baan.