Recyclen van zonnepanelen in 2021 en 2022 nog problematisch

De komende jaren zullen steeds meer zonnepanelen in Nederland worden weggegooid. Het afval wat daarbij ontstaat is momenteel nog niet goed te recyclen. Dat kan wel een probleem worden in de toekomst. Op dit moment worden ieder jaar in Nederland ongeveer 10 miljoen nieuwe zonnepanelen op daken en in weilanden geplaatst. Doordat er jaarlijks nog steeds veel nieuwe zonnepanelen bij komen zal in de toekomst ook een afvalstroom op gang komen.

Zonnepanelen weggooien?

Per jaar worden duizenden zonnepanelen afgedankt. In 2030 zullen ongeveer 250.000 zonnepanelen worden weggegooid. Momenteel worden deze zonnepanelen gewoon verschroot en vind er nauwelijks hergebruik plaats.

Onderzoek naar hergebruik zonnepanelen

Op dit moment doet de TNO onderzoek naar het recyclen van zonnepanelen. Dit is een lastig proces omdat zonnepanelen uit meerdere lagen bestaan die op een bepaalde manier zijn samengeperst en verlijmd. Het scheiden van deze lagen is een kostbaar proces waarvoor speciale machines nodig zijn. Daarom is het te duur om zonnepanelen helemaal uit elkaar te halen. Een groot deel van zonnepanelen bestaat uit glas maar er zitten ook metalen in verwerkt zoals aluminium, silicium en zilver. Deze materialen zijn natuurlijk interessant om te hergebruiken.

inzameling en verwerking zonnepanelen

De inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen wordt momenteel geregeld door producentenorganisatie Stichting OPEN. Elke importeur of producent van zonnepanelen betaalt per paneel een vast bedrag. Jan Vlak algemeen directeur van de stichting geeft aan dat het bedrag dat in 2021 wordt geheven per zonnepaneel op 13 procent uitkomt. Dat bedrag is echter veel te laag voor de toekomst. De organisatie weet dat en geeft aan dat het bedrag omhoog moet als men oude zonnepanelen effectiever wil graag verwerken.