Subsidie voor energiecoöperaties die zonnepanelen willen plaatsen in 2021 is op

Er zijn in Nederland honderden zogenaamde energiecoöperaties. Deze organisaties zijn samenwerkingsverbanden tussen burgers. De doelstelling van energie coöperaties is om collectief duurzame energie op te wekken. Daarvoor wordt gewerkt aan energievoorziening op lokaal niveau. Veel coöperaties willen graag zonnepanelen plaatsen. Het plaatsen van zonnepanelen is namelijk populair. Door samen te werken aan grote projecten met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen kan veel geld worden bespaard. Toch vereist het aanleggen van grote zonnevelden een grote investering. Daarom heeft de overheid besloten om hiervoor subsidie te verstrekken. Het probleem is echter dat deze subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op is geraakt. De overheid had van te voren niet gedacht dat er zoveel animo zou zijn voor het plaatsen van zonnepanelen door energie coöperaties. Veel aanvragers die graag zonnepanelen vanuit dit verband zouden willen plaatsen kunnen daarom in 2021 niet aan de slag. Dat betekent dat ze in 2021 opnieuw een aanvraag moeten indienen voor zonnepanelen.

Subsidie voor aanleggen zonnepanelen

Aanvankelijk zou er 37 miljoen euro in de subsidiepot zijn gedaan. De Tweede Kamer wist daar uiteindelijk 92 miljoen van te maken. Hoewel dat bedrag aanzienlijk hoger is moet de conclusie nu getrokken worden dat ook dit bedrag te laag is. Inmiddels zijn er in totaal 740 aanvragen gedaan. Van deze aanvragen zijn 560 goedgekeurd. Die zijn goed voor 69 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog 119 aanvragen in behandeling met een gezamenlijk subsidiebedrag van 23 miljoen euro. Deze bedragen zorgen er voor dat het maximale subsidiebedrag wordt overschreven. Dat betekent dat veel coöperaties nu moeten wachten tot volgend jaar met een aanvraag. Eigenlijk kan de overheid de subsidiemaatregel wel als een succes beschouwen al moet er wel een oplossing worden bedacht voor de hoge kosten die gepaard gaan met het aanleggen van zonnepanelen op grote schaal. Over het algemeen worden zonnepanelen goedkoper in aanleg als er grotere aantallen tegelijk worden geplaatst. Het verstrekken van een subsidie is natuurlijk aantrekkelijk voor initiatiefnemers maar er moet natuurlijk altijd wel kritisch naar de kosten en het verdienmodel worden gekeken. Net als windmolens op zee moeten ook grote zonnevelden uiteindelijk zonder subsidie kunnen worden gebouwd. Pas dan is de energietransitie rendabel.