In 2021 hebben 1,5 miljoen huishoudens zonnepanelen

Het aantal huishoudens in Nederland met zonnepanelen op het dak neemt toe. Inmiddels zouden ongeveer 1,5 miljoen huishoudens zonnepanelen hebben aangebracht. Vorig jaar waren dat nog 1 miljoen huishoudens. Niet alleen koopwoningen worden steeds vaker voorzien van zonnepanelen, ook huurwoningen krijgen vaker zonnepanelen op het dak. Dit heeft het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurde op basis van gegevens van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNER).

Door dit onderzoeksbureau wordt gerekend met een totaal van acht miljoen huishoudens in Nederland. Volgens het onderzoeksbureau neemt het aantal woningen met zonnepanelen vooral de afgelopen jaren aanzienlijk toe. De afgelopen drie jaar zijn er gemiddeld per jaar ongeveer 240.000 extra woningen voorzien van zonnepanelen. Wanneer dit proces doorgaat zullen in 2030 bijna alle woningen in Nederland die daarvoor geschikt zijn zonnepanelen kunnen hebben. Het goede nieuws is dat een groot aantal woningen geschikt zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen. Toch zijn niet alle woningen even geschikt.

Het dak moet geschikt zijn om zonnepanelen op te plaatsen. Dat heeft te maken met de zonnestand maar ook met de constructieve stevigheid. Verder kan op het dak ook te weinig ruimte beschikbaar zijn voor zonnepanelen op bepaalde dakvlakken. Het plaatsen van zonnepanelen is maatwerk maar er is wel steeds meer mogelijk. Ook aan de schaduwzijdes van daken kunnen zonnepanelen worden aangebracht hoewel de terugverdientijd dan wel langer is omdat het rendement minder hoog is. Er worden echter wel meer oplossingen bedacht op dit gebied. Zo kunnen particulieren ook doormiddel van samenwerkingsverbanden onderling gebruik maken van zonnepanelen op daken van bedrijven, scholen of andere utiliteit. Ook worden steeds vaker zonnevelden aangebracht in de buurt van woonwijken waarmee men gezamenlijk duurzame elektrische stroom kan opwekken voor woningen.

Netbeheerders worden echter tegenwoordig voor nieuwe uitdagingen gesteld. Zij moeten er voor zorgen dat de duurzame elektrische stroom wordt getransporteerd. Dit transport vind nu echter in verschillende richtingen plaats waardoor energienetten waarschijnlijk zwaarder belast worden in de toekomst. Daarom moeten netbeheerders meer investeren in hun netwerk.