Rabobank: Nederlandse economie zal in 2023 waarschijnlijk 0,6 procent groeien

De Nederlandse economie zal in 2023 waarschijnlijk minder hard groeien dan de afgelopen periode. Economen van de Rabobank hebben een economische groei van 0,6 procent geraamd voor 2023. Voor het komende jaar wordt uitgegaan van een groei van 0,9 procent aldus de economen van de Rabobank. De komende tijd zal de vraag naar goederen en diensten waarschijnlijk blijven bestaan. Dat komt omdat de overheid en huishoudens nog steeds vraag hebben naar diensten en goederen. Toch zijn er ook knelpunten waaronder de krapte op de arbeidsmarkt.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat bedrijven te weinig gekwalificeerd personeel hebben om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Productieprocessen en projecten lopen vertraging op. Dat komt de economie niet ten goede. Dat economie kan ook vanwege deze oorzaken een krimp vertonen. Nederland doet het overigens op het gebied van economische groei niet heel goed ten opzichte van andere landen. In de laatste drie maanden van 2022 is er sprake geweest van een groei van 0,4 procent. In het eerste kwartaal van 2023 is er sprake geweest van een krimp. Als in het tweede kwartaal van 2023 ook sprake is van een krimp in de economie dan is er sprake van een recessie in Nederland.