In 2023 maken meer Nederlanders zich zorgen over geldzaken

In 2023 is het aantal mensen dat bezorgd is over hun eigen financiële toekomst gestegen. Dat is voor het eerst in een periode van tien jaar tijd. Volgens de berichtgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het met name om jongeren en alleenstaande ouders. In 2022 maakte ongeveer dertig procent van de bevolking zich zorgen over hun eigen financiële toekomst. Aangezien in het eerste kwartaal sprake was van een teruggang van de economie is de kans groot dat het aantal mensen dat zich in 2023 zorgen maakt over hun financiële toekomst waarschijnlijk groter.

Met name in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar zijn er veel mensen bezorgd over hun financiële middelen. Meer dan 36 procent van deze groep liet weten dat ze heel bezorgd zijn over hun geldzaken. Ouderen in Nederland waren op dit gebied minder bezorgd. Hoe ouder de persoon is hoe minder zorgen er zijn over de financiën. Onder de mensen van 75 jaar en ouder was slechts 23 procent bezorgd over de financiële situatie in de toekomst. Volgens het CBS is het verder opvallend dat vrouwen zich meer zorgen maken over hoe ze financieel moeten rondkomen in de toekomst. Over het algemeen maken mannen zich minder zorgen tenzij de mannen in hun eentje zorg dragen voor een kind of kinderen. Van alle mensen waren de alleenstaande ouders het meest bezorgd over hun toekomst.