Duitse industrie maakt zich zorgen over “xenofobie” in 2018

In Duitsland lopen de spanningen op tussen Duitsers met een autochtone achtergrond en Duitsers met een allochtone achtergrond. Veel Duitsers zijn bezorgd over de problematiek rondom migranten. Dit is een netelige kwestie die natuurlijk het beste politiek kan worden opgelost maar veel Duitse burgers in de Duitse deelstaat Saksen laten openlijk op straat hun ongenoegen blijken tijdens demonstraties. Bij deze demonstraties ontstaan ook gewelddadige uitspattingen en dat is slecht voor het imago van Duitsland en de bedrijven die actief zijn in de Duitse industrie.

Oproep aan personeel
Het conglomeraat Siemens heeft inmiddels haar personeel in Oost-Duitsland opgeroepen om stelling te nemen tegen xenofobie. Deze oproep werd gedaan na een reeks agressieve betogingen die in de Duitse deelstaat Saksen door rechtsextremisten werden uitgevoerd. Zondag raakten achttien mensen gewond bij betogingen. Daaronder waren ook drie politieagenten. Dit gebeurde toen er gewelddadigheden uitbraken in Chemnitz. Siemens wil graag dat haar werknemers publiekelijk stelling gaan nemen om “tolerantie en menselijkheid te promoten”.

Duitse bedrijfsleven maakt zich zorgen
Naast Siemens zijn er ook andere Duitse bedrijven die bezorgd zijn over de ontwikkelingen rondom Chemnitz. Eric Schweitzer die het hoofd is van de Duitse handelskamer voor de industrie had vorige week al aangeven dat de gebeurtenissen in de Oost-Duitse stad “onacceptabel zijn voor de Duitse industrie”. Schweitzer gaf aan dat xenofobie en nationalisme het imago van Duitsland als locatie voor het bedrijfsleven beschadigen.

Reactie van Technischwerken.nl
De Duitse industrie kan met een maatschappelijk verantwoorde reactie komen op de ongeregeldheden in Chemnitz maar komt niet met oplossingen. Datzelfde is het geval met betrekking tot de Duitse politiek. Een groot deel van de Duitse burgers maakt zich zorgen over de migrantenstroom en de problematiek die hierdoor ontstaat. Deze bezorgde burgers worden echter nauwelijks gehoord door de Duitse overheid die steeds meer aan symboolpolitiek doet.
De Duitse industrie ziet de rellen en demonstraties als zorgelijk, puur omdat het slecht is voor de handel. Dat raakt niet de kern van het probleem maar puur het financiële belang van de industriëlen. De managers van bedrijven kunnen van hun werknemers wel verlangen dat ze politiek correcte uitspraken doen omdat daarmee het bedrijfsbelang wordt gediend maar is het wel reëel? In Duitsland is meer aan de hand en dat kan de Duitse industrie niet oplossen. Daarvoor moeten de politiek en de bevolking weer meer met elkaar in contact komen. Daarnaast moet ook de top van de bedrijven dichter bij de werkvloer staan zodat deze verschillende bedrijfslagen elkaar beter leren begrijpen. Dan kunnen er pas oplossingen worden geboden.