Woningbezitters met aflossingsvrije hypotheek maken zich in 2019 weinig zorgen over aflossingsdatum

In Nederland zijn er nog steeds woningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek. Dat betekent dat deze woningbezitters wel hypotheekrente moeten betalen maar geen aflossing. Dat houdt in dat na afloop van de hypotheekperiode het hypotheekbedrag gewoon blijft staan. Dit hoeft geen probleem te zijn als de woning in waarde is gestegen op de woningmarkt. Als de woning echter niet in waarde is gestegen kan dit financieel heel nadelig uitpakken voor de woningbezitter.

Onderzoek
De Consumentbond heeft in een peiling onder ongeveer zesduizend panelleden de vraag gesteld of woningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek zich zorgen maken over het aflopen van hun hypothecaire lening. Onder deze groep had slechts 1 procent aangegeven dat ze problemen verwachten bij het aflopen van de hypotheektermijn.

Aflossen aflossingsvrije hypotheek
Daarnaast heeft 46 procent van de ondervraagden aangegeven dat ze tegen het einde van de hypotheekperiode een groot deel van de hypotheeksom kunnen aflossen met hun eigen geld. Een groot deel van de aflossingsvrije hypotheken is afgesloten in de jaren negentig van vorige eeuw. Met een looptijd van dertig jaar zullen veel van deze hypotheken de komende tijd gaan aflopen.

Aflossingsvrije hypotheek verlengen
Als de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek eindigt zal de hypotheek moeten worden afgelost of zal een nieuwe regeling moeten worden getroffen met de bank. Volgens de Consumentenbond zou ongeveer een kwart van de respondenten uit het onderzoek een verzoek bij de bank indienen om de hypotheek op een bepaalde manier te verlengen.

Huizenprijzen zijn gestegen
De prijzen van woningen zijn de afgelopen tijd gestegen. Dat zorgt er voor dat het voor veel mensen met een aflossingsvrije hypotheek ook wel gunstig kan zijn om een woning te verkopen. Ongeveer tien procent van de respondenten heeft plannen om dit te doen. Door het verkopen van de woning komt er geld binnen waarmee ze de hypotheek aflossen. Doordat de woningprijzen gemiddeld iets omhoog zijn gegaan houden de meeste mensen aan de verkoop van een woning nog een bepaald bedrag over.