Europese economie zal volgens Europese Commissie 1,1 procent groeien in 2023

De economie van Europa zal in 2023 een iets grotere groei gaan vertonen dan eerder werd ingeschat. Volgens de Europese Commissie zal deze groei uitkomen op 1,1 procent. Dat is iets meer groei dan de 0,9 procent groei die eerder werd ingeschat. De kans op een recessie wordt daardoor kleiner. De afgelopen tijd zijn er verschillende invloeden geweest op de economie. Zo heeft de oorlog van Rusland tegen Oekraïne voor verschillende sancties gezorgd die de handel en economie in Europa hebben belemmerd. Daarnaast is er ook sprake geweest van een energiecrisis. Ten gevolge van deze crisis zijn de prijzen van grondstoffen aanzienlijk gestegen maar bedrijven hebben hun prijzen nog verder verhoogd. Ten gevolge van deze prijsverhogingen zijn de lonen ook verder omhoog gegaan. Een loonprijsspiraal ligt op de loer en is volgens sommigen al in werking gezet. Landen proberen hun economie af te remmen en de inflatie onder controle te krijgen. Daardoor zou de economie in de winter mogelijk in een recessie belanden.

De kans dat dit gebeurd is nu minder groot. In het eerste kwartaal van 2023 was er duidelijk een groei te zien van de economie. De energieprijzen gingen omlaag en daarnaast was er ook sprake van een daling van het gasgebruik. Verder was de arbeidsmarkt ook sterker geworden. In de jaarlijkse lenteprognose heeft de Europese Commissie benoemd dat de EU verschillende uitdagingen heeft doorstaan. Daarnaast is ook aangegeven dat de angst voor een recessie veel kleiner is. Ook voor Nederland ziet de economie er niet ongunstig uit voor 2023. Het bestuur van de EU gaat uit van een economische groei van 1,8 procent in dit jaar. De economische groei voor Nederland werd in februari nog op 0,9 procent geschat voor 2023. Dat is wel veel lager dan de economische groei in 2023. Die economische groei kwam toen uit op 4,5 procent. Deze economische groei vond voor een groot deel plaats door steunmaatregelen. Daarnaast kregen mensen in verschillende sectoren te maken met loonsverhogingen waardoor ze meer geld te besteden hadden. Er kwam meer geld in de economie maar dat heeft over het algemeen een aanjagend effect voor de economie.