Provincies lopen achter met opwekken windenergie in 2016

Nederlandse provincies hebben de afgelopen jaren regelmatig geroepen dat ze meer willen investeren in windenergie.  Lokale politieke partijen hebben bij veel provincies in Nederland het woord duurzaamheid of verduurzamen op de agenda gezet. Ondanks al deze hoopvolle berichten ​lopen Nederlandse provincies achter met de opwekking van windenergie op land. Er is sprake van een dusdanige achterstand dat de doelstellingen uit het Energieakkoord niet gehaald lijken te worden. Deze conclusie trekt men op basis van cijfers van het ministerie van Economische Zaken.

Doelstelling van het Energieakkoord

In het Energieakkoord staan verschillende doelstellingen waarmee de regering tracht Nederland te verduurzamen.  Zo moeten er voor 2020 zoveel windmolens op het land staan dat deze voor 6.000 megawatt aan elektrische stroom kunnen opwekken. Deze windmolens zouden aan ongeveer vier miljoen huishoudens energie kunnen leveren.

Monitor Wind op Land 2015

Het ministerie van Economische Zaken heeft het document ‘Monitor Wind op  Land 2015’ opgesteld.  Hieruit blijkt dat de hierboven genoemde doelstelling in het huidige tempo niet zal worden gehaald. Dit is geen goed nieuws voor de organisaties in Nederland die zich richten op duurzaamheid.  Ook de overheid geeft blijk dat de belangrijke doelstellingen onvoldoende worden uitgevoerd.

Actieplan voor meer windenergie

De monitor van de Rijksoverheid maakt duidelijk dat er wat moet gebeuren. Daarom heeft de Rijksoverheid samen verschillende partijen gezocht naar een oplossing. Samen met de provincies, gemeenten, de Nederlandse Windenergie Associatie en Netbeheer Nederland en Stichting Natuur & Milieu heeft de Rijksoverheid een actieplan opgesteld om de doelstellingen met betrekking tot windmolens toch nog te behalen.

In het actieplan moeten nieuwe initiatieven voor windmolenparken beter worden ondersteund. Omdat in veel gemeenten weerstand wordt geboden tegen windmolens op land wordt er geïnvesteerd in het vergroten van het draagvlak voor windmolens in gemeenten in Nederland. Op die manier hoopt men de bouw van windmolenparken te bevorderen.

Reactie van Technisch Werken

Je kunt als landelijke overheid wel een Energieakkoord sluiten met de allerbeste bedoeling.  Je blijft afhankelijk van lokale overheden om de uitvoering van de plannen succesvol te laten verlopen. Iedereen is in beginsel wel voor duurzaamheid maar hoeveel mensen willen nu graag tegen een windmolen aankijken? Dat zijn er meestal niet veel. Een gemeente hoeft maar het woord windmolens te roepen en lokale groepen verzamelen zich om tegen de plannen te protesteren.  Daarom is draagvlak van belang.

Daarbij moet men ook goed nagaan of windmolens wel de beste oplossing is voor duurzame energie.  Er kunnen ook betere middelen worden bedacht die minder horizonvervuiling opleveren. Initiatieven zijn van groot belang. De landelijke en lokale overheden moeten met elkaar in gesprek treden en in gesprek blijven anders wordt ons land niet snel duurzaam genoeg om het Energieakkoord te behalen.