Meer windenergie dan kolenenergie in Europa in 2016

De energiecapaciteit die doormiddel van windmolens uit windkracht wordt gehaald neemt toe. In 2016 heeft men in totaal voor 12,5 gigawatt aan windenergiecapaciteit aangesloten op het energienet in de 28 lidstaten van de Europese Unie. De Europese branchevereniging WindEurope heeft daarnaast gemeld dat de totale capaciteit van windmolens in de Europese Unie is gestegen naar 153.7 gigawatt. Dit resultaat zorgt voor een bepaalde mijlpaal. In het totaal van het geïnstalleerde vermogen van energiecentrales neemt het aandeel van windenergie toe.

Dit aandeel steeg binnen de EU naar 16,7 procent. Dit percentage ligt net iets hoger dan het percentage van energie dat uit steenkool wordt gewonnen. Dit percentage komt namelijk op 16,5 procent. Dit houdt in dat er op dit moment elektrische energie wordt gewonnen uit windmolens in plaats van uit steenkool. Momenteel leveren gascentrales de grootste bijdrage in de energievoorziening binnen de Europese Unie. In de totale elektriciteitsconsumptie wordt het aandeel van windmolens in de energievoorziening kleiner. In 2016 heeft men in de EU met windmolens in totaal 300 terawattuur aan groene stroom opgewekt. Dit is omgerekend 10,4 procent van de totale elektriciteitsconsumptie in de Europese Unie.