Werkloosheid daalde in alle provincies in kwartaal 3 van 2016

In het derde kwartaal van dit jaar is de werkloosheid in  alle Nederlandse provincies afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal drie jaar geleden. Hoewel het verschil in alle provincies merkbaar was viel het op dat met name in de provincies Friesland, Limburg en Flevoland behoorlijk groot was. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op vrijdag 25 november 2016.

In kwartaal drie van 2016 werd door het CBS een werkloosheidspercentage gemeten van 5,6 procent. Dit houdt in dat in dit kwartaal 5,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos was. In kwartaal drie was het werkloosheidspercentage was het hoogste in de provincie Groningen en het laagste in de provincie Zeeland. Dat de werkloosheid in Nederland aan het afnemen is kan men beschouwen als een stap in de goede richting. Ondanks dit positieve nieuws is de werkloosheid in Nederland nog altijd op een hoger niveau dan het werkloosheidspercentage voor de economische crisis.