Provincie Gelderland gaat grond kopen om nieuwe woningen betaalbaar te maken vanaf 2021

De provincie Gelderland heeft plannen om nieuwe woningen betaalbaarder te maken voor haar inwoners. Deze plannen omvatten de aanschaf van bouwgrond. Op de bouwgrond die de provincie wil kopen zouden in totaal ongeveer 1000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. De Provinciale Staten moeten nog een reactie geven op de plannen maar de eerste berichten zijn positief. Door de aanschaf van de bouwgrond heeft de provincie meer invloed op de uiteindelijke verkoopprijs van de nieuwbouwwoningen.

Voor veel mensen zijn nieuwbouwwoningen een droom, iets dat ongrijpbaar is omdat men het niet kan betalen. Toch moeten ook mensen met een modaal of lager inkomen een nieuwe woning kunnen kopen. De voorgenomen maatregelen moeten er voor zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot de woningmarkt. Dit staat in de Gelderlander maandag 19 juli 2021.

In deze krant staat dat huizen normaal gesproken ongeveer 250.000 euro gaan kosten. Als de provincie een deel van de grond gaat kopen voor 50.000 euro kunnen de huizen door de ontwikkelaars voor 200.000 euro verkocht worden. Het is wel de bedoeling dat de kopers van de woningen erfpacht betalen aan de provincie. Als de woning in de toekomst wordt verkocht vervalt de erfpacht en is de verkoop dus inclusief de grond.

De toenmalige eigenaar en de provincie delen dan in de winst of het verlies die ontstaat bij de verkoop. Over het algemeen is deze regeling interessant toch zijn er ook nadelen. De financiering kan bijvoorbeeld een probleem opleveren. Het betalen van erfpacht kan voor hypotheekverstrekkers een belemmering zijn. Daardoor zullen wellicht minder gunstige hypotheken worden verstrekt met iets hogere rentes die een deel van de risico’s afdekken.