Privatisering bouwtoezicht opgeschort in 2017

De komende tijd wordt het toezicht op de bouw van huizen en andere gebouwen door de overheid nog niet uit handen gegeven aan het bedrijfsleven oftewel de bouwsector. Eerder wilde minister Ronald Plasterk deze gemeentelijke taak privatiseren maar dit voorstel werd niet door alle politieke partijen positief ontvangen. Op dinsdag 4 juli 2017 waren de bezwaren in de Eerste Kamer zodanig dat de maatregel een jaar werd uitgesteld.

In het voorstel van Plasterk werd benoemd dat het toezicht op bouwprojecten voor woningbouw en utiliteitsbouw naar private bouwtechnische bureaus overgeheveld moet worden. Volgens de minister wordt het toezicht op deze projecten door deze verandering goedkoper en bovendien deskundiger. Verder zorgt het toezicht op bouwprojecten door de private sector er voor dat er minder druk komt te liggen bij kleine gemeenten op dit gebied.

Het CDA is echter benieuwd welke invloed gemeenten in de toekomst zullen hebben om in te grijpen als het misgaat op bouwprojecten wanneer deze gemeenten niet meer met het toezicht op bouwprojecten belast zijn. Plasterk geeft aan dat de gemeenten wel de taak hebben om in te grijpen maar de vraag vanuit het CDA blijft hoe deze gemeenten dat effectief moeten doen. Minister Plasterk gaat vrijdag met de ministerraad bespreken of hij het wetsvoorstel kan aanpassen zodat het wetsvoorstel wel aangenomen kan worden.