Bouwtoezichthouders tegen gedeeltelijk privatiseren bouwtoezicht vanaf 2018

Toezichthouders in de bouw geven aan dat ze het niet eens zijn met de huidige gang van zaken op het gebied van bouwtoezicht. De toezichthouders geven in grote meerderheid aan dat de controles op de bouw tekortschieten. Het blijkt echter dat de toezichthouders veel te weinig tijd hebben om het bouwtoezicht te handhaven. De gevolgen van de bezuinigingen worden gemerkt en dat komt de kwaliteit van het toezicht niet ten goede.

Onderzoek
Bovendien zijn de toezichthouders ook bezorgd over toekomstige wetgeving. Met de wetgeving die op dit moment in ontwikkeling is wil de overheid het bouwtoezicht gedeeltelijk privatiseren. Tijdens een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van EenVandaag werd duidelijk welke zorgen de toezichthouders hebben. In totaal deden 357 medewerkers van afdelingen bouw- en woningtoezicht mee aan het onderzoek. Ongeveer vijfenzeventig procent van deze groep geeft aan dat het gemeentelijke toezicht op bouwprojecten in 2018 ‘onvoldoende’ is. Daarnaast geeft ongeveer de helft van de groep aan dat ze te weinig tijd hebben om het toezicht goed uit te voeren. Verder geeft 60 procent aam dat bouwbedrijven zich weinig aantrekken van wet- en regelgeving met betrekking tot de bouw.

Bouwkwaliteit
De cijfers geven niet bepaald een hoopvol beeld. Bovendien gaat het volgens de toezichthouders de afgelopen jaren steeds minder goed op het gebied van de kwaliteit van het bouwen. Tijdens het onderzoek gaf 41 procent van de toezichthouders aan dat de kwaliteit van bouwen de afgelopen jaren slechter is geworden. Daar staat tegenover dat slechts 10 procent vindt dat de kwaliteit op de bouw juist is verbeterd. Dat maakt duidelijk dat een groot deel van de toezichthouders ontevreden is over de huidige gang van zaken.

Wet Kwaliteitsborging Bouwen

De toezichthouders hebben vooral problemen met de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Deze wet ligt momenteel ter beoordeling in de Eerste Kamer. In de Wet Kwaliteitsborging Bouwen wordt meer aansprakelijkheid geboden aan bouwbedrijven. Het toezicht op de bouw zou in de komende tijd minder bij de overheid komen te liggen en meer bij commerciële bureaus als de wet ten uitvoering wordt gebracht.

Reactie van de minister
Uit het onderzoek van EenVandaag komt naar voren dat van de ondervraagde toezichthouders in totaal 76 procent deze ontwikkeling als ongewenst beschouwd. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is van mening dat de Wet Kwaliteitsborging Bouwen tot verbeteringen zal leiden op de bouw. De minister geeft aan: “gemeenten richten zich in eerste instantie op bouwtekeningen, terwijl daar op de bouwplaats vaak van wordt afgeweken. En juist daar is in de meeste gevallen veel minder toezicht.”