Zelfstandigen Bouw in 2018: ongeveer 30 procent zzp bouwvakkers is verzekerd tegen ziekte en ongevallen

Zzp’ers in de bouw zijn lang niet altijd goed verzekerd tegen ziekte en ongevallen. Op dit moment is slechts een derde van de zelfstandige bouwvakkers verzekerd voor deze calamiteiten. Veel zelfstandigen in de bouw kiezen er voor om geen verzekering af te sluiten omdat er sprake is van hoge premies en strenge eisen die door verzekeringsmaatschappijen worden gesteld aan bouwzelfstandigen.

Zelfstandigen Bouw
Dit bericht stond dinsdag 23 oktober 2018 in het dagblad Trouw. Het bericht werd gepubliceerd op basis van peilingen die zijn uitgevoerd door de belangenclub Zelfstandigen Bouw. Bouwpersoneel loopt natuurlijk bepaalde risico’s op bouwlocaties. De kans op gezondheidsproblemen is daardoor groter waardoor het afsluiten van een verzekering vaak een kostbare zaak wordt. Het komt zelfs voor dat zelfstandigen in de bouw een verzekering hebben totdat ze zestig jaar zijn geworden. Dan wordt het risico op gezondheidsproblemen volgens bepaalde verzekeraars zo groot dat de verzekering wordt beëindigd.

Cijfers van het CBS

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat zeven jaar geleden 43 procent van de zelfstandige bouwvakkers nog verzekerd tegen ziekte en ongevallen was. Er gingen vanaf dat jaar echter steeds meer bouwvakkers werken als zelfstandige. Dat zorgde er voor dat het aantal zzp’ers in de bouw toenam en daarmee nam ook de groep onverzekerden in die sector toe.

Verzekerde zzp’ers
Als men kijkt naar het totale aanbod aan zzp’ers in Nederland dan valt op dat de zelfstandigen in de bouw wel vaker verzekerd zijn dan zzp’ers die actief zijn in andere sectoren. Het gemiddelde percentage van verzekerde zzp’ers is namelijk 19 procent. Onder bouwvakkers is het gemiddelde verzekerde aantal zzp’ers 30 procent. Dat lijkt echter positief maar dat is in de praktijk niet zo. Het werk op de bouw is namelijk veel zwaarder en gevaarlijker dan het werk in de meeste andere sectoren waarin zzp’ers actief zijn.

Verplichte verzekering voor zzp’ers in de bouw
Verschillende belangengroepering in de bouw pleiten voor een verplichte verzekering van zelfstandigen zonder personeel in de bouw. Ook de werkgeversorganisatie AWVN heeft daar voor gepleit aan het begin van de maand. De AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden in Nederland. Werkgevers zijn het daar overigens niet allemaal mee eens.