Zelfstandigen zonder personeel vaak slecht verzekerd

Zelfstandigen zonder personeel zijn vaak handenvol geld kwijt aan verzekeringen. Vooral de verzekering voor arbeidsongeschiktheid draagt flinke kosten met zich mee. Daarom is ongeveer 60 procent van de zzp’ers gedeeltelijk of helemaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ongeveer een derde van de ondernemers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een WIA-verzekering afgesloten.

Deze informatie kwam maandag 23 januari 2012 naar voren uit een onderzoek van Wijzer in geldzaken. Het onderzoek werd uitgevoerd op initiatief van het ministerie van Financiën. De doelstelling van het onderzoek is de consument te informeren over geldzaken. In totaal werden 780 zzp’ers tussen de 18 en 64 jaar voor het onderzoek benadert. Deze waren minimaal 15 uur per week werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer.

Een deel van de zelfstandigen zonder personeel geeft aan dat ze kunnen terugvallen op hun partner. Daarnaast is er een groep van vijfentwintig procent die aangeeft dat ze zelf voldoende privévermogen hebben om eventuele kosten van arbeidsongeschiktheid te kunnen afdekken.