Zzp’er vaak onverzekerd voor arbeidsongeschiktheid in 2016

In Nederland blijken steeds minder mensen op de arbeidsmarkt verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dit maakte het Centraal Planbureau (CPB) maandag 31 oktober bekend. Volgens het onderzoek  ‘Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid’ van het CPB neemt het aantal zelfstandigen zonder personeel toe in Nederland. Deze groep wordt ook wel zzp’er genoemd. Volgens het CPB sluiten veel zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af vanwege de kosten van de premieafdracht voor deze verzekering.

Financiële gevolgen van geen arbeidsongeschiktheidsverzekering
Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer vijfentwintig procent van de zelfstandigen in Nederland te weinig financiële mogelijkheden heeft om in een minimuminkomen te voorzien wanneer de desbetreffende persoon in de arbeidsongeschiktheid zou raken. Ruim vijftig procent van de zzp’ers heeft bij arbeidsongeschiktheid te weinig financiële mogelijkheden om een vervangend inkomen te regelen dat op hetzelfde niveau is van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Ongeveer 1 op de 20 zzp’ers in Nederland heeft in het geheel geen mogelijkheid om bij arbeidsongeschiktheid  een minimum inkomen te voorzien. Deze groep zal waarschijnlijk een beroep moeten doen op de bijstand als ze in de arbeidsongeschiktheid belanden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplichten?
Het onderzoek van het CPB heeft ook een aantal mogelijke oplossingen weergegeven. Een goede oplossing zou volgens het onderzoeksbureau een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn. Aan een verplichten arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp’ers kleven echter voordelen en nadelen. Daar moet rekening mee worden gehouden. De kosten van een dergelijke verzekering zullen door de zzp’er moeten worden terugverdient en dat heeft gevolgen voor zijn of haar tarief.

Dat heeft vervolgens weer een effect op opdrachtgevers die dan kunnen besluiten dat het tarief van de zzp’er te hoog is zodat ze kiezen voor een andere oplossing zoals uitzendkrachten of het aanbieden van een tijdelijk contract. Als men een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat verplichten zou men ook moeten nadenken over de hoogte van het bedrag waarvoor de zzp’er zich voor arbeidsongeschiktheid zou moeten verzekeren. Daarbij kan men dit bedrag eveneens vergelijken tot de werknemers die in een vergelijkbare functie werken.