Twee miljoen voor scholing installatiepersoneel in duurzame energie in Noord Nederland

Het Rijk heeft besloten om 2 miljoen euro te investeren in onderwijs voor vakkrachten die actief zijn in de energiesector in Noord Nederland. Veel vakmensen in de energiesector werken in de installatietechniek en elektrotechniek. Dat zijn sectoren die direct betrokken zijn bij de energietransitie. De energietransitie komt echter nauwelijks op gang. In de praktijk worden nog steeds veel gasgestookte cv-ketels geplaatst in woningen. Ook in nieuwe woningen worden vaak nog gasgestookte centrale verwarmingssystemen geplaatst terwijl er voldoende duurzame alternatieven zijn.

Kennis van duurzame energiebronnen
Dat zorgt voor een vertraging van de energietransitie. In klimaatafspraken is vastgelegd dat bedrijven en consumenten zoveel mogelijk van fossiele brandstoffen af moeten. In plaats daarvan moeten juist duurzame milieuvriendelijke energiebronnen worden gebruikt. Voor het installeren en onderhouden van duurzame energiebronnen is echter kennis nodig. De overheid heeft besloten om te investeren in deze kennis. Er wordt twee miljoen euro van de overheid geïnvesteerd in het onderwijzen van vaklieden in het noorden.

Voorbereiding op de energietransitie
Door de investering in het onderwijs worden installatiemonteurs en elektromonteurs beter voorbereid op de overstap van fossiele naar duurzame energie. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld door de overheid gaat naar mbo-scholen maar ook het bedrijfsleven en gemeenten in het noorden van Nederland krijgen een deel. In totaal moet met het geld in vier jaar tijd een groot aantal vakmensen worden opgeleid in duurzame energie. In die periode moeten volgens de overheid 3400 installatiemonteurs en elektromonteurs worden ontwikkeld tot monteurs die goed op de hoogte zijn van duurzame energiebronnen zodat ze deze kunnen installeren en onderhouden.

Tekort aan technisch personeel
Het tekort aan technisch personeel vormt een groot probleem voor de energietransitie. Het slagen van de energietransitie wordt een groot probleem als er te weinig technici beschikbaar zijn om de duurzame energiebronnen te installeren. Dit werd ook bekend gemaakt door de Sociaal-Economische Raad (SER) die duidelijk problemen op dit terrein voorziet. In het Noorden van Nederland is er sprake van een krimpende bevolking terwijl er daarnaast juist ook extra vakmensen nodig zijn om alle woningen en gebouwen technisch aan te passen voor de energietransitie. De bedrijven en consumenten moeten af van het aardgas uit Groningen en hebben duurzame energiebronnen nodig zoals warmtepompen. Door de installateurs en elektromonteurs tijdig op te leiden hoeft kennis straks geen belemmering te vormen voor de ontwikkelingen in de energietransitie.

Scholing van technici
De overheid gaat scholen en 45 bedrijven in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland opleiden in duurzame energie. Het gaat in totaal om 2400 studenten die de nieuwste kennis over duurzame energie krijgen in specifieke opleidingen. De naam van de opleiding is nog niet bekend gemaakt. Er zullen ook duizend werknemers van technische bedrijven en driehonderd docenten worden bijgeschoold in de duurzame energie. Er zal uiteindelijk een stabiele stroom moeten ontstaan in de techniekstudenten in Nederland.