Waterwoningen bouwen om woningtekort tegen te gaan vanaf 2018

Waterwoningarchitect Koen Olthuis heeft in een gesprek met nieuwswebsite nu.nl aangegeven dat waterwoningen een interessante oplossing kunnen vormen voor het tekort aan woningen in steden zoals Amsterdam en Rotterdam. In die steden is een tekort aan nieuwe woningen maar er is nauwelijks grond beschikbaar om nieuwe huizen te bouwen. In plaats daarvan is er wel voldoende water. De waterwoningarchitect geeft aan dat er vele kanalen, sloten en plassen aanwezig zijn in en rondom de grote steden. Deze dienen onder andere als bergingswater. Deze wateroppervlakten zouden echter goed benut kunnen worden voor het bebouwen van waterwoningen.

Waterwoning op bergingswater
Volgens de heer Olthuis is het woningen op bergingswater veiliger dan het bewonen van een traditionele woningen op heipalen naast bergingswater. De waterwoningen drijven namelijk en hebben daardoor geen fundament dat in de bodem verankerd is op de manier die bij heipalen het geval is. Dat zorgt er voor dat waterwoningen drijven en dus ook automatisch omhoog drijven als het waterpeil stijgt. De kelders en begane grond van normale woningen kunnen overstromen of nat worden als revieren buiten hun oevers treden of door het tijdelijk stijgen van het waterpeil als er veel regen valt. Waterwoningen hebben ook van deze problemen geen last.

Rotterdam en waterwoningen
Gemeenteplanoloog Walter de Vries geeft aan dat de gemeente Rotterdam om die reden interesse heeft in waterwoningen. Rotterdam staat namelijk met een open verbinding in contact met de zee. Dat zorgt er voor dat Rotterdam ook te maken heeft met eb en vloed. Drijvende woningen zullen daardoor kunnen meedrijven en meestijgen bij vloed en dalen bij eb. Volgens de gemeenteplanoloog is het wonen in een waterwoning op papier wel interessant maar is het financieel en juridisch ingewikkeld. De bewoners van een waterwoning zullen zich namelijk goed moeten kunnen vestigen. Het gebrek aan ruimte is in Rotterdam een minder groot probleem. In Rotterdam vindt men altijd nog sneller een plek om een woning te bouwen op land dan een plek om een waterwoning te realiseren op het water aldus de gemeenteplanoloog.