Nederland heeft ongeveer 500 waterwoningen in 2017

Waterwoningen oftewel huizen op het water hebben een bepaalde aantrekkingskracht. Door de verwachte stijging van de zeespiegel lijken deze woningen een goede oplossing te vormen voor de klimaatverandering in de toekomst. In Nederland worden steeds meer woningen gebouwd met een fundering die daadwerkelijk drijft op het water. Deze woningen zijn anders dan woonboten omdat ze er niet uitzien als woonboten maar als echte huizen.

Er zijn in Nederland een aantal waterwoningarchitecten die specifieke kennis en ervaring hebben op het gebied van de ontwikkeling van waterwoningen. De woningen moeten namelijk ook voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Dit houdt in dat de waterwoningen moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Waterwoningarchitect Koen Olthuis raamt het aantal waterwoningen in Nederland op ongeveer vijfhonderd in 2017. Deze woningen zijn daadwerkelijk volgens het bouwbesluit gebouwd en opgeleverd. Daarnaast hebben de waterwoningen ook hun eigen kavel.

Er is dus geen sprake van zogenaamde woonarken. Van de 500 waterwoningen in Nederland zijn er ongeveer 150 daadwerkelijk gebouwd en ontwikkeld voor permanente bewoning. Dit geeft projectontwikkelaar Olaf Janssen aan. De projectontwikkelaar gaf in een gesprek met nieuwswebsite nu.nl aan dat de bouw van waterwoningen in 2017 in een stroomversnelling is gekomen. De komende jaren zullen dus in Nederland waarschijnlijk meer waterwoningen worden gebouwd.