Woningmarkt zal ook in 2018 gaan floreren

De woningmarkt kan terugkijken op een gunstig 2017. Er zijn in 2017 in verhouding tot de economische crisisjaren veel woningen verkocht. Dat zorgt er voor dat veel woningeigenaren konden doorschuiven naar duurdere woningen waardoor er weer meer starterswoningen beschikbaar kwamen. Er dreigt zelfs een krapte te ontstaan aan bepaalde woningen op de woningmarkt. Vooral in grote dichtbevolkte steden ontstaat een tekort aan woningen voor jonge gezinnen en starters. Het woningtekort in bepaalde regio’s is ook te wijten aan een tekort aan geschikte bouwgrond.

Waterwoningen
Daardoor wordt ook gedacht aan creatieve oplossingen zoals het plaatsen van waterwoningen in waterrijke gebieden. Waterwoningen verschillen van woonboten omdat het echt woningen zijn alleen bevatten deze woningen geen fundament zoals woningen op land. Vanwege de soms plotselinge stijging van rivierwater en ander zoet-water is een waterwoning vaak een geruststellende woningsoort omdat de woning met de stijging van het oppervlaktewater gewoon omhoog gaat. Toch is een waterwoning voor veel mensen geen aantrekkelijke oplossing. De meeste mensen willen liever een traditionele woning die gemaakt is van steen en beton.

Woningbouw
In ieder geval neemt de woningbouw een grote stap voorwaarts in 2017. Ook in 2018 zullen weer meer woningen worden gebouwd en zal het woningaanbod in Nederland toenemen. Mensen hebben meer geld te besteden door de aantrekkende werkgelegenheid ten gevolge van de opbloeiende economie. Daarom worden er meer investeringen gedaan en een investering in een woning is van oudsher een interessante investering geweest voor mensen. Door de stijgende vraag naar woningen wordt ook de gemiddelde woningprijs hoger. Dat geeft mensen een gevoel van zekerheid en veiligheid. Daarnaast kunnen bouwbedrijven meer winst maken in de woningbouwsector.

Tekort aan bouwpersoneel
Bouwbedrijven kunnen door de stijging in de orderportefeuille nauwelijks aan hun deadlines voldoen. Er is een personeelstekort en een materiaaltekort. Vooral het tekort aan ervaren bouwpersoneel blijkt problematisch. Technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus ondersteunen bouwbedrijven bij het vinden van technisch (uitzend)personeel maar dat blijkt niet eenvoudig. Een technisch uitzendbureau heeft wel een groot netwerk maar merkt dat een groot deel van het personeel in het CRM systeem aan het werk is. Een VCU uitzendbureau merkte in 2017 hetzelfde probleem. Veel technische uitzendbureaus zijn VCU en VIL VCU gecertificeerd waardoor ze een goed beeld hebben van de veiligheidsregels van bouwbedrijven maar ook goed contact hebben met de bouwbedrijven. Een technisch VCU uitzendbureau weet dat het druk is in de woningbouw en ondersteund werkzoekenden doormiddel van opleidingen en trainingen zodat ze ook aan de slag kunnen in de woningbouw.