Starters zijn kansloos op de woningmarkt in 2018 aldus de NVM

Het is nog niet eerder in de geschiedenis voorgekomen dat er zoveel geld bovenop de vraagprijs van koopwoningen is geboden. Ook is de verkooptijd van woningen nog nooit zo kort geweest. Bovendien is de prijs van gemiddelde koopwoningen in het derde kwartaal van 2018 op het hoogste niveau ooit beland. De woningmarkt is niet in balans en verschillende woningzoekers raken daarvan de dupe. Zo hebben starters het op de woningmarkt erg moeilijk. NVM-voorzitter Ger Jaarsma geeft aan dat starters op de woningmarkt ‘volledig kansloos’ kansloos zijn. Ook mensen en huishoudens met een laag inkomen kunnen nauwelijks aan een geschikte koopwoning komen.

Nederland zou in 2030 een miljoen extra woningen in haar woonbestand moeten krijgen. Daarvoor zou de komende jaren de woningbouw aanzienlijk moeten toenemen. De doelstelling die voor 2030 is opgesteld blijkt echter moeilijk haalbaar. Gemeenten en provincies doen er steeds meer aan om de woningbouw aan te jagen. In 2018 zijn er in Nederland tot zover 66.000 nieuwe woningen gebouwd. De doelstelling is echter minimaal 75.000 nieuwe woningen. Volgens de NVM is er sprake van een urgent probleem. Als het aan de NVM ligt moet minister Ollongren tot actie overgaan en moet er een nationale visie op het gebied van de uitbreiding van het Nederlandse woonbestand komen.

De minister heeft de Nationale Woonagenda geïnitieerd. Dit is een woningbouwplan van de overheid en marktpartijen. Het komende jaar wordt in januari de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. Dit is een visie van de overheid op de leefomgeving. Uit deze documenten zal naar voren komen dat de overheid de wens en ambitie heeft om de komende jaren ieder jaar 75.000 woningen te laten bouwen. Het is echter de vraag of starters op de woningmarkt kunnen profiteren van deze ambities. Woningen moeten voor starters betaalbaar worden. In 2018 dreigt het krappe aanbod op de woningmarkt de prijs van starterswoningen zover op te laten lopen dat het onbetaalbaar is om een woning voor een redelijke prijs te bemachtigen.