Equal pay voor buitenlandse werknemers bij 2 scheepsbouwers in 2017

Equal pay staat voor gelijkwaardig loon of gelijk loon. Meestal wordt equal pay genoemd in het kader van de beloning van buitenlandse krachten bijvoorbeeld arbeiders die afkomstig zijn uit Midden en Oost-Europese landen, dit zijn de zogenaamde MOE-landen. In de praktijk komt het nog regelmatig voor dat werknemers uit deze MOE-landen onderbetaald worden ten opzichte van werknemers die gewoon uit Nederland afkomstig zijn. Dit is een soort scheefgroei die er voor zorgt dat arbeidsmigranten uit MOE-landen goedkoper zijn voor bedrijven. Verschillende bedrijven in de techniek en bouw kiezen er daarom voor om juist deze goedkopere arbeidsmigranten aan het werk te helpen in plaats van autochtone werknemers.

De Vakbond FNV wil dit tegen gaan en heeft kort geleden met twee bedrijven in de scheepsbouw overleg gehad om buitenlandse werknemers hetzelfde loon te geven. De Roemeense werknemers die bij deze twee scheepsbouwers werken krijgen met terugwerkende kracht een equal pay.
Zo worden de betrokken Roemeense werknemers schadeloos gesteld. De FNV maakte dinsdag 4 juli 2017 bekend dat door de nieuwe afspraken de arbeidskosten van met name de Roemeense werknemers gelijk worden aan de arbeidskosten van de Nederlandse medewerkers. De afspraken die nu zijn gemaakt hebben invloed op 162 Roemeense werknemers.

De bedrijven die het betreft zijn Den Breejen Work en de Groningse scheepswerf GS Yard. De Roemeense MOE-werknemers die door deze bedrijven ingehuurd worden, vallen in de toekomst onder de cao Metalektro. Ook bouwen deze werknemers pensioen op. Daarnaast zal niet meer gewerkt worden met zogenoemde A1-verklaringen. Dit houdt in dat voor deze groep werknemers gewoon in Nederland premies en belasting worden afgedragen. Mari√ętte Patijn, vicevoorzitter bij FNV, geeft in een reactie aan dat eindelijk bij scheepswerven een eerste stap is gezet.