Werknemers in Nederland slaan ontbijt regelmatig over in 2017

Gemiddeld slaat twintig procent van der werknemers in Nederland regelmatig hun ontbijt over. Het valt daarbij op dat vooral werknemers die ouder zijn dan vijftig jaar hun ochtendmaaltijd regelmatig overslaan. Als men kijkt naar andere landen in Europa dan slaan vooral veel werknemers in Zweden hun ontbijt over. In dat land slaat ongeveer 43 procent van de werknemers de ochtendmaaltijd met regelmaat over. Ook in Duitsland slaan veel werknemers het ontbijt over, hier is een percentage van 25 procent gemeten.

De gegevens komen naar voren op basis van een onderzoek dat uitgevoerd is door TNS. Het onderzoek draagt de naam Eating at Work-onderzoek en is in opdracht van Eurest uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn 9.477 werknemers in tien Europese landen benaderd. De werknemers waren in de leeftijdscategorie zestien tot vierentwintig jaar. Van deze groep hield 86 procent altijd het ontbijt. Een groot deel van deze groep ontbijt buiten de duur of nemen ontbijt op weg naar het werk of in een bedrijfsrestaurant.

Werknemers slaan veel minder vaak het avondeten over. Dit doet slechts vier procent. Voor veel werknemers is de avondmaaltijd tussen 18:00 en 19:00 het meest populair. Ruim de helft van de Nederlandse werknemers eet tussen 18:00 en 19:00. Ongeveer dertig procent van de werknemers houdt de avondmaaltijd tussen 17.00 en 18.00 uur. Met dit precentage wordt duidelijk dat werkende Nederlanders in Europa gemiddeld de vroegste ‘avondeters’ zijn. Vooral in Zuid-Europa eet men later op de avond. In Spanje eten werknemers niet voor 21:00 hun avondmaaltijd.