Bouwvergunningen verschillen sterk in prijs in 2014

In de meeste gevallen moeten mensen in Nederland een vergunning aanvragen als ze een bouwwerk willen plaatsen. Deze vergunning kunnen ze aanvragen bij de gemeente waar ze toe behoren. Voor de bouwvergunning dient de aanvrager echter wel een bedrag te betalen. De vereniging Eigen Huis deed onderzoek naar de bedragen die gemeenten in Nederland rekenen voor de bouwvergunning van verschillende bouwobjecten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er tussen Nederlandse gemeenten grote verschillen zijn in de prijzen die betaald moeten worden voor een bouwvergunning.

De verschillen voor bouwvergunningen zijn zeer groot en kunnen soms wel oplopen tot honderden euros verschil per aanvraag. De vereniging Eigen Huis vind de verschillen onacceptabel. De vereniging pleit voor eenduidigheid. Ze wil dat alle gemeenten in Nederland dezelfde rekenmethode hanteren bij het bepalen van de prijs voor een bouwvergunning. Plasterk de minister van Binnenlandse zaken is het hier niet mee eens. Hij vindt dat gemeenten zelf prijzen moeten kunnen bepalen voor bouwvergunningen. De minister noemt dit acceptabel en geeft aan dat mensen moeten accepteren dat de lokale democratie deze zaken beslist.

Reactie Techisch Werken

De reactie van de minister is wel makkelijk. In Nederland zou overal meer eenduidigheid moeten ontstaan tussen de gemeenten. Een verschil van honderden euros als men een bouwwerk wil plaatsen is wel heel groot. De ene gemeente doet echt niet veel meer werk voor het verstrekken van een bouwvergunning dan de andere. Daarom kan de prijs ook eenduidig worden vastgelegd door een rekenmethode.