Bouwsector nog niet klaar voor regelen eigen toezicht in 2016

Minister Blok voor Wonen heeft kort geleden een proef ingevoerd waarin de bouwsector zelf verantwoordelijk werd gesteld voor het toezicht op de kwaliteit en veiligheid op bouwlocaties in Den Haag. Uit een tussentijdse blijkt echter dat de bouwsector nog niet klaar is om zelf het toezicht te organiseren op bouwlocaties. De uitkomsten van de tussentijdse evaluatie zijn gepubliceerd in Den Haag en het dagblad Trouw en het weekblad Cobouw kregen inzage in deze evaluatiegegevens. Onderzoekers waarschuwen volgens de evaluatie voor een grote kans op incidenten op de bouw als de bouw haar eigen toezicht moet organiseren. Daarbij geven de onderzoekers aan dat er vooral een grote kans bestaat dat er verzakkingen optreden van bouwwerken en dat er scheurvorming optreed. De algehele kwaliteit en veiligheid zou op de bouw achteruit gaan als bouwbedrijven zelf hun toezicht moeten uitvoeren.

Minister Blok had de proef ingevoerd om de verantwoordelijkheid voor het toezicht op veilig bouwen weg te halen bij gemeenten. Bouwbedrijven in Den Haag kregen van de minister de mogelijkheid om zelf kwaliteitsbureaus in te huren die de taken van de gemeenten op dit aspect over zouden nemen. De gemeente bleef echter wel op een afstand de controles uitvoeren. Uit een evaluatierapport van de gemeente kwam naar voren dat bij vier op de tien projecten moest worden ingegrepen door de gemeente. In totaal keek de gemeente bij de bouw van 437 woningen mee. Bij twee bouwprojecten waren de misstanden dusdanig groot dat de controleurs van de gemeente het bouwproject stil moesten leggen vanwege instortingsgevaar. Bij andere bouwprojecten ontstonden andere problemen zoals een tekort aan ventilatiemogelijkheden of gebrekkige isolatie.