Werkloosheid onder 25- tot 30-jarigen gedaald in periode 2014-2016

In de afgelopen twee jaar is de werkloosheid onder werklozen in de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar aanzienlijk gedaald.  In deze leeftijdscategorie daalde de werkloosheid van 7,3 procent in het tweede kwartaal van 2014 naar 5 procent in het tweede kwartaal van 2016. Deze cijfers werden woensdag 17 augustus 2016 gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks de positieve tendens in de werkloosheid onder 25 tot 30 jarigen is het percentage werklozen onder 25 tot 45 jarigen nog altijd het hoogste ten opzichte van andere leeftijdscategorieën.

Volgens het CBS startten de 25- tot 30-jarigen van nu op de arbeidsmarkt in een periode dat er sprake is van een economische neergang. Deze economisch neergang begon in 2008. In de crisisperiode liep de werkloosheid in Nederland op van 2,6 procent in 2008 naar 7,7 procent in 2013. Vanaf dat moment daalde de werkloosheid in Nederland onder de 25- tot 30-jarigen. Het jaar 2016 is nu het derde jaar waarin de daling in de werkloosheid onder deze leeftijdscategorie merkbaar is. In het tweede kwartaal van 2016 is het door de crisis ontstane verschil in werkloosheid ten opzichte van oudere leeftijdscategorieën vrijwel geheel verdwenen.

Reactie van Technisch Werken
Leeftijd speelt een steeds minder belangrijke rol op de arbeidsmarkt. Bedrijven mogen niet op het gebied van leeftijd onderscheid maken tussen sollicitanten. Daar komt bij dat werknemers in Nederland straks bijna tot 70 jaar moeten door werken. Werknemers in de leeftijd 25 tot 30 jaar kunnen voor bedrijven een waardevolle aanwinst vormen waar ze nog decennia lang op kunnen bouwen. Het is echter wel belangrijk dat deze werknemers over de juiste opleiding en werkervaring beschikken. Medewerkers en werkzoekenden moeten daarom voortdurend in zichzelf investeren. Nieuwe opleidingen en nieuwe vaardigheden vergroten de meerwaarde van werkzoekenden op de arbeidsmarkt en dus de meerwaarde voor bedrijven.