Positie pensioenfondsen is het tweede kwartaal van 2017 verbeterd

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is kwartaal twee van 2017 beter geworden. Ondanks dat heeft nog ongeveer 37 procent van de pensioenfondsen te maken met een zogenaamd dekkingstekort. Op dinsdag 25 juli 2017 werd door De Nederlandsche Bank (DNB) bekend gemaakt dat de zogenoemde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen in het tweede kwartaal is gestegen naar gemiddeld 101,9 procent. De beleidsdekkingsgraat is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

De dekkingsgraad van pensioenfondsen steeg in het tweede kwartaal echter met 1,5 procentpunt naar 106,5 procent. Deze dekkingsgraad was een jaar eerder nog 96,6 procent. De dekkingsgraad geeft belangrijke informatie over de financiële draagkracht van een pensioenfonds. Dit komt omdat de dekkingsgraad duidelijk maakt in hoeverre een pensioenfonds op dit moment en in de toekomst in staat is om de pensioenen uit te betalen aan haar deelnemers. Als er hogere dekkingsgraden worden genoteerd in een jaar dan gaat de beleidsdekkingsgraad ook omhoog.

De pensioenfondsen merken verbetering maar ze zitten op het gebied van de dekkingsgraad nog niet op het wettelijk vereiste minimum. Dit minimum is voor de meeste pensioenfondsen vastgelegd op 104,2 procent of iets daarboven.