Financiële positie pensioenfondsen verder verslechterd in juli 2019

De financiële posities van Nederlandse pensioenfondsen zijn in juli verslechterd. Dit bericht werd vrijdag 2 augustus 2019 bekend gemaakt door onderzoeksbureau Aon in de maandelijkse Pensioenthermometer. Voor de indexatie van pensioenen wordt de beleidsdekkingsgraad gehanteerd. Deze beleidsdekkingsgraad wordt ook gehanteerd als uitgangspunt voor kortingen daarom is dit percentage van groot belang en van grote invloed. De beleidsdekkingsgraad daalde van 107 procent naar 106 procent.
Deze dekkingsgraad is hoger dan het wettelijk vereiste minimum dekkingsgraad van 104,3 procent. Er is echter een aantal pensioenfondsen die onder deze wettelijke minimale dekkingsgraad valt volgens onderzoeksbureau Aon. Gemiddeld zou de dekkingsgraad zijn gedaald van 104 procent in de maand juni naar 102 procent in de maand juli. Dat percentage maakt duidelijk dat er een aantal pensioenfondsen zijn die waarschijnlijk gaan korten op de pensioenuitkeringen.

De dekkingsgraad maakt duidelijk in welke mate de pensioenfondsen in staat zijn om hun verplichtingen na te komen. De economische ontwikkelingen zijn onder andere van invloed op de waarde van de beleggingen van de pensioenfondsen. Als het slecht gaat met de economie gaat de waarde van de pensioenbeleggingen omlaag en dat heeft ook invloed op de dekkingsgraad die verder omlaag gaat. De komende tijd zal deze dekkingsgraad verder omlaag gaan volgens Aon. Dit gebeurd ook omdat de hogere dekkingsgraden van de tweede helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde.