1,3 Miljoen Nederlanders draaien af en toe of regelmatig nachtdiensten 2019

In Nederland werken ongeveer 1,3 miljoen werknemers soms of regelmatig in de nacht. Deze nachtdiensten worden als noodzakelijk beschouwd. Er zijn verschillende sectoren waarin nachtdiensten een belangrijk onderdeel vormen van de functie. Hierbij kun je denken aan hulpdiensten zoals ambulancediensten, de zorg, de brandweer en de politie. Deze diensten zijn belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van de Nederlandse bevolking. Naast deze hulpdiensten zijn er echter ook vele andere bedrijven waarin mensen regelmatig in de nacht werken.

Hierbij kun je denken aan de industrie waartoe de vele productiebedrijven behoren. Ook bij grote transportbedrijven en bedrijven in de postverwerking werken veel mensen met regelmaat in de nacht. Nachtwerk wordt echter niet als gezond beschouwd. Mensen die regelmatig in de nacht werken kunnen hier op de korte en lange duur last van krijgen. Er kunnen vermoeidheidsklachten optreden en mensen kunnen slaapproblemen krijgen. Om die reden wordt met regelmaat beoordeeld of nachtdienst wel echt noodzakelijk is voor bedrijfsprocessen. Door de automatisering van veel industriële processen worden veel werkzaamheden van mensen overgenomen door machines.

Dat zorgt er voor dat er in de toekomst minder mensen in de nacht hoeven te werken. Bedrijven die zelf regelmatig nachtdiensten ingeroosterd hebben zorgen er in de praktijk vaak voor dat werknemers op andere momenten rust kunnen krijgen. Bovendien is er in de cao’s vaak vastgelegd hoeveel beloning een werknemer kan krijgen voor werken in de nacht. Daarvoor zijn toeslagen van toepassing die per cao kunnen verschillen. Op die manier worden werknemers die nachtdiensten draaien toch gedeeltelijk gecompenseerd voor de extra belasting die nachtdienst vraagt van hun gezondheid.