Politiek heeft te weinig aandacht voor personeelstekort in installatiebranche in 2021

De overheid heeft verschillende doelstellingen geformuleerd om Nederland te verduurzamen. Het is duidelijk dat Nederland werk wil maken van verduurzaming en het energieneutraal maken van het land. Toch is het opstellen van doelstellingen echter te beperkt om tot concrete oplossingen te komen. Minstens zo belangrijk is de vraag hoe men de doelstellingen gaat realiseren. Daar zijn namelijk mensen en middelen voor nodig. Op beide gebieden dreigt nu een tekort te ontstaan. Vooral op het gebied van de factor mens is een tekort. Er moeten behoorlijk wat installatiemonteurs en elektromonteurs worden ingezet om de problemen en uitdagingen in de toekomst aan te kunnen. Daarvoor zijn te weinig geschikte arbeidskrachten op dit moment beschikbaar op de arbeidsmarkt.

Uitdagingen voor installatiebranche

Er zijn uitdagingen genoegd. Zo moeten voor 2030 onder andere 1,7 miljoen laadpalen worden geplaatst in Nederland en anderhalf miljoen huizen worden verduurzaamd. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar duurzame isolatie maar ook naar het duurzaam verwarmen van woningen en het opwekken van elektriciteit doormiddel van zonnepanelen. Ook warmtepompen en waterstofketels worden steeds vaker genoemd als relevante oplossingen om woningen duurzaam te verwarmen. De politiek heeft wel aandacht voor de doelstellingen om de verduurzaming te realiseren maar heeft weinig aandacht voor de personeelstekorten.

Nieuw personeel aantrekken

De installatiebranche lijkt de nieuwe uitdagingen niet aan te kunnen als het gaat om personeelsbezetting. Er zijn te weinig installatiemonteurs en elektromonteurs beschikbaar om voldoende in staat te zijn om de verduurzaming tot een goed einde te brengen. De overheid zou er meer aan moeten doen om het personeelstekort op te lossen. Ook de installatiesector moet hierin inspanningen leveren. Deze sector heeft de afgelopen tijd ook te weinig geïnvesteerd in het imago van de sector. Daar komt bij dat tijdens de vorige economische crisis de bouw en installatiebranche niet of nauwelijks hulp kreeg van de overheid. Veel aandacht ging uit naar de banken. Daardoor zijn veel ontslagen installatiemonteurs in andere sectoren beland en die willen lang niet altijd terug naar hun oude vakgebied nu er zoveel werk is voor installatiemonteurs en elektromonteurs. In deze sector wordt nog steeds niet heel veel salaris verdient maar de kans is groot dat vanwege de krapte installatiemonteurs en elektromonteurs meer gaan verdienen.