Plaatsing extra zonneparken in de knel door beperkingen elektriciteitsnet in 2021

Terwijl de overheid duidelijk aanstuurt op meer verduurzaming in Nederland wordt de realisatie van duurzame zonneparken steeds lastiger. Dat heeft niet te maken met de wens van overheden en burgers om meer zonnepanelen te plaatsen. Die wens is op veel plaatsen wel aanwezig. De remmende factor zit in de beperkte capaciteit die het elektriciteitsnet heeft. Het elektriciteitsnet kan namelijk maar een beperkte hoeveelheid elektrische energie vervoeren. Wanneer het aanbod aan elektrische stroom te groot wordt kan het energienet de hoeveelheid elektrische stroom niet meer aan. Op plekken waar het energienet overbelast of dreigt het overbelast te worden. Het probleem is echter dat de overbelasting vaak niet structureel is. In de meeste gevallen is de overbelasting alleen van toepassing wanneer er sprake is van langdurig zonnig weer. Ook bij windturbines kan overbelasting van het energienet voorkomen bij bepaalde weersomstandigheden.

Wanneer de wind bijvoorbeeld langdurig waait kan zoveel elektrische stroom worden opgewekt dat het energienet het niet meer kan verwerken. Door deze situatie is in grote delen van Nederland niet meer mogelijk om nieuwe wind- en zonneparken aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Op deze locaties is er geen capaciteit meer op het energienet om de opgewekte stroom te transporteren. Als er wel meer elektrische stroom moet worden getransporteerd zal het elektriciteitsnet moeten worden uitgebreid. Daarvoor is echter goedkeuring nodig van de overheid. De goedkeuring zou wellicht geregeld kunnen worden maar het uitbreiden van een energienetwerk is niet eenvoudig. Daarvoor moeten namelijk meerdere werkzaamheden worden verricht waaronder graafwerkzaamheden. De graafwerkzaamheden moeten natuurlijk ook mogelijk zijn. Niet in elk gebied kan het uitbreiden van het energienet eenvoudig worden gedaan. Daarnaast moet het natuurlijk ook mogelijk zijn om een zonnepark aan te leggen. Ook daarbij moeten verschillende belangen worden afgewogen.