Energienet ontlasten door zonnepanelen niet op het zuiden te leggen

Het energienet in Nederland wordt tijdens hete zonnige zomers extra zwaar belast omdat er door de kracht van het zonlicht veel elektrische stroom wordt opgewekt. Dit gebeurd natuurlijk vooral rond het middaguur wanneer de zon veel kracht heeft. Rond het middaguur vangen echter met name de zonnepanelen aan de zuidkant van woningen veel zonlicht. Dat maakt dat er vooral rond dat moment veel elektrische stroom wordt opgewekt uit zonnepanelen. Het elektriciteitsnet kan daardoor overbelast worden. Daarom is het goed dat er ook zonnepanelen op de oostkant of westkant van daken worden aangebracht. Die zonnepanelen vangen op een ander moment van de dag zonlicht op en zetten deze om in elektrische stroom.

Zonnepanelen op verschillende dakvlakken

Door niet alleen op de zuidkant zonnepanelen te plaatsen maar ook op andere dakvlakken kan de productie van elektriciteit uit zonlicht geleidelijker plaatsvinden. Martien Visser een lector energietransitie aan de Hanzehogeschool geeft aan in een artikel op nu.nl dat het overgrote deel van de zonnepanelen op het zuiden liggen. Dat betekent volgens hem dat er vroeg in de middag veel duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Met name op zonnige dagen is er volgens hem dan een grote piek van opgewekte elektriciteit op het energienet. Momenteel is er echter nog niet sprake van een probleem maar in de toekomst kan er wel een probleem ontstaan als er veel te veel duurzame energie wordt opgewekt op een bepaald moment van de dag. Het winnen van elektrische energie zo meer gespreid moeten plaatsvinden. Mogelijk zou een zogenaamde thuisbatterij een oplossing kunnen bieden om tijdelijk het teveel aan opgewekte elektrische stroom op te slaan. Deze soort batterijen zijn momenteel echter veel te prijzig om door veel mensen te worden aangeschaft. Om die reden zal men andere oplossingen moeten bedenken om toch duurzame energie op te wekken zonder dat men het energienet op bepaalde moment teveel belast.