Geen stroom teruglevering mogelijk in wijken van bepaalde steden in 2021


De teruglevering van groene stroom uit bijvoorbeeld zonnepanelen is niet in alle steden in Nederland mogelijk. Dat komt omdat het elektriciteitsnet in sommige wijken overbelast raakt. Netbeheerder Liander heeft dit bekend gemaakt. Het zou onder andere gaan om een aantal plekken in de Friese steden Leeuwarden en Heerenveen. Op die plekken is het hoogspanningsnet vol en kan er geen elektrische stroom meer teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet. Niet alleen deze steden hebben problemen op dit gebied. Ook het Gelderse Harderwijk en Noord-Hollandse Zaandam hebben problemen geconstateerd in de teruglevering van elektrische stroom. TenneT had een tijdje terug al aangegeven dat ook in Utrecht vergelijkbare problemen zijn.

Door de problemen met betrekking tot de teruglevering kunnen niet overal nieuwe aansluitingen worden aangebracht voor zonnepanelen of andere soorten duurzame installaties voor hernieuwbare stroom. De stroom kan namelijk niet meer op het energienet worden geleverd. Dit energienet is dan lokaal te vol. Leeuwarden heeft daarnaast nog een probleem. De Friese hoofdstad heeft aangegeven dat er geen nieuwe grootverbruikinstallaties voor bedrijven kunnen worden aangesloten. Mochten bedrijven op dit moment al last hebben van dit probleem dan raad Liander de bedrijven aan om contact op te nemen. Liander kan dan het desbetreffende bedrijf goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De aangegeven stad Leeuwarden heeft dit probleem maar ook in Harderwijk en Zaandam kunnen er op een aantal plaatsen geen nieuwe grootverbruikinstallaties voor bedrijven kunnen worden aangesloten. In de komende tijd zouden meer steden en wijken met dergelijke problemen geconfronteerd kunnen worden.