Elektriciteitsnet in de knel door duurzaam opgewekte energie vanaf 2021

Er wordt in Nederland steeds meer duurzame energie opgewekt. Dat zorgt er voor dat er in feite steeds meer energieproducenten zijn in Nederland. Iedereen die meer elektrische energie opwekt dan voor het eigen huishouden benodigd is kan worden beschouwd als elektriciteitsleverancier als het overschot wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit in Nederland is al jaren aan het groeien. Er worden steeds meer zonnepanelen en windmolens geplaatst. Windmolens worden in grote windmolenparken geplaatst. Particulieren mogen geen eigen windmolens plaatsen op daken enz. Wel mogen zonnepanelen worden geplaatst. Geen wonder dat er steeds meer zonnepanelen worden verkocht en geplaatst.

Elektriciteitsnet onder druk

Het zorgt er voor dat vanuit zonnepanelen steeds meer elektrische stroom op het elektriciteitsnet wordt gestort. Daardoor is het elektriciteitsnet in bepaalde periodes overbelast. Vooral als er veel zon is en de wind ook nog hard waait. De hoeveelheid wind- en zonne-energie kwam vorig jaar uit op ongeveer elektriciteitsverbruik van de provincies Utrecht en Noord Holland bij elkaar opgeteld. Deze grote productie is goed nieuws op het gebied van verduurzaming maar het wordt wel steeds lastiger om de hoeveelheid elektrische energie op de juiste plek te kunnen krijgen. Het transport van elektrische stroom gebeurd via kabels. Hoe meer elektrische stroom er wordt opgewekt hoe meer de elektriciteitskabels worden belast.  

Tennet investeert miljarden

Doordat er in 2020 veel meer zonnepanelen bijgekomen zijn nam de hoeveelheid zonne-energie met ongeveer 50 procent toe. Relatief groeide de opbrengst uit windenergie het sterkste. Dit heeft netbeheerder TenneT woensdag 7 april 2021 bekend gemaakt tijds de presentatie over terugblik op de elektriciteitsmarkt. Tennet geeft aan dat het elektriciteitsnet tegen de grenzen aanloopt op een aantal plekken. Het wordt dan lastig om alle duurzame stroom te transporteren volgens TenneT. Er worden in de komende jaren miljarden euro’s gestoken in het onderhoud, vervanging en uitbereiding van het elektriciteitsnet.