Personeel bouwleverancier Trespa staakt eind 2017

Het personeel van Trespa in Weert is in staking. De vakbond FNV gaat de stakingen bij het bouwbedrijf verhevigen. De vakbond heeft bekend gemaakt dat vanaf dinsdag ook de middagploeg van het bedrijf het werk zal neerleggen. Trespa is bekend vanwege de kunststof platen. Het personeel is echter ontevreden over de huidige arbeidsvoorwaarden. Zo wil het personeel een hoger loon ontvangen voor de werkzaamheden en willen ze ook een verlenging van het sociaal plan voor de medewerkers. Daarnaast zou de cao op meer medewerkers van toepassing moeten zijn.

Trespa en de vakbond nog niet in overleg
Volgens de vakbond FNV is de directie van Trespa niet ingegaan op de eisen van het personeel. In plaats daarvan laat de directie helemaal niets van zich horen aldus de vakbond. Wel heeft de directie aan het personeel vlaai uitgedeeld als teken van goodwill. Adem Akdeniz een FNV bestuurder geeft aan dat het personeel daar niet op zit te wachten. Ze willen dat er wat wordt gedaan met hun eisen. Daarom heeft het bedrijf sinds vrijdag al te maken met stakingen. Sinds die dag wordt er al gestaakt door medewerkers uit de ochtendploeg. In totaal heeft Trespa ruim zeshonderd medewerkers in dienst. Volgens de vakbond zouden van deze werknemers op dit moment ongeveer 200 in staking zijn.

De bouwsector en Trespa
Trespa is een toeleverancier voor de bouw. Op dit moment heeft de bouw het nog steeds druk. De orderportefeuille van veel bouwbedrijven is overvol. Dat is goed voor het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven. Toch zijn er ook zorgen in de bouw. Goed gekwalificeerd bouwpersoneel is nauwelijks nog beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarom zetten veel bouwbedrijven vacatures voor technisch personeel open. Ook onderaannemers zoals installateurs zetten veel vacatures open voor personeel. Datzelfde geldt voor technische uitzendbureaus die trachten zoveel mogelijk technisch personeel te vinden voor de bouwondernemingen. Als dat nog niet alles is, heeft de bouwsector ook nog te maken met materiaaltekort of problemen om het materiaal op het juiste tijdstip op de juiste bouwlocatie te krijgen. Een staking bij Trespa is daarom voor de bouw zeker niet gewenst.  

Vertraging
Volgens de vakbond FNV liggen veel werkzaamheden van Trespa op dit moment stil. Het bedrijf zou te maken hebben met grote vertragingen ten gevolge van de stakingen. Trespa heeft echter zelf geen officiële reactie naar buiten gebracht met betrekking tot de stakingen en de gevolgen daarvan. Wel is het bedrijf bereid om met de vakbond in gesprek te gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang de stakingen voort zullen duren bij de toeleverancier van bouwmateriaal.