Particulieren kunnen beleggen in windpark Eneco

Windmolenparken en windenergie zijn in 2014 volop in het nieuws. Het belang van windenergie voor de toekomst van Nederland wordt in verschillende rapporten en nieuwsberichten onderstreept. Daarnaast zijn er ook verschillende kostenramingen gemaakt waaruit blijkt dat windenergie veel investeringen vereist. Het plaatsen van windmolens en het pachten van de grond waarop de windmolens gezet worden is niet goedkoop. Door energiebedrijven wordt naar verschillende mogelijkheden gezocht om de financiering van windmolenparken te bekostigen. Energieconcern Eneco wil particulieren betrekken bij de financiering van een windmolenpark. Hiervoor wil Eneco obligaties uitbrengen in Brabant. Het energiebedrijf wil in totaal 10 miljoen euro aan obligaties gaan verkopen van een Brabants windpark.

Een woordvoerder van Eneco heeft dit bekend gemaakt tijdens een interview met nieuwswebsite NU.nl. De woordvoerder gaf daarbij aan dat het om de grootste emissie van obligaties gaat voor windmolens in Nederland. Voor de aanschaf van een obligatie hoeft een belangstellende geen klant te zijn of te worden van Eneco. Er komen in totaal 400.000 obligaties beschikbaar. De prijs van de obligaties is 25 euro per stuk. De minimale rente op de obligaties is 2,5 procent. De rente kan echter oplopen tot 3,5 procent. Dit is afhankelijk van het rendement van de windmolens. Hoe harder de wind waait hoe hoger het rendement op de obligaties. Per persoon worden maximaal honderd obligaties verkocht door Eneco. De reden voor deze beperking is dat het energiebedrijf zoveel mogelijk personen wil laten deelnemen. De obligaties hebben een looptijd van vijf jaar.

Reactie van Technisch Werken
De aanschaf van windmolens is kostbaar. Ook de pacht van de grond brengt meestal hoge kosten met zich mee. Daarvoor moeten oplossingen worden gevonden. Als windenergie de toekomst is kan het verstandig zijn om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Dit draagvlak is belangrijk voor de lokale bevolking. Een windmolenpark vindt niet iedereen een toegevoegde waarde voor de uitstraling van de omgeving. Door mensen in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen van een windmolenpark kan het draagvlak onder de lokale bevolking worden vergroot. Als mensen ook nog de mogelijkheid krijgen om te investeren in windmolenparken en mee te dingen in het rendement wordt het draagvlak voor windenergie nog verder vergroot. Uiteindelijk draait het niet alleen om duurzaamheid maar vooral om geld. Als mensen ergens geld mee kunnen verdienen zijn ze meestal bereid om bepaalde dingen te accepteren zoals windmolens aan de horizon. Er komen hoe dan ook meer windmolenparken in Nederland. We zullen moeten wennen aan meer windmolens in onze directe omgeving. Als dat de toekomst is kunnen we kijken hoe we hier allemaal beter van kunnen worden.