Honderden banen bij kenniscentra verdwijnen

De Volkskrant meldde donderdag 3 juli 2014 dat er banen gaan verdwijnen bij kenniscentra van het beroepsonderwijs. In totaal zullen er in 2013 zo’n achthonderd banen verdwijnen bij de 17 kenniscentra. Dit is een behoorlijk aantal want het totale aantal banen bij deze kenniscentra is twaalfhonderd. Deze ontwikkeling is het gevolg van afspraken uit het regeerakkoord. In dit regeerakkoord staat dat de komende twee jaar de subsidie voor deze kenniscentra teruggebracht wordt van 120 miljoen naar 40 miljoen in 2016. Tegen dit besluit maakten de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW eerder al bezwaar. Deze organisaties willen dat de bezuinigingen op kenniscentra worden teruggedraaid.

Waarom zijn kenniscentra belangrijk?
Kenniscentra zijn een belangrijke schakel tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze centra zetten zich in voor een goede aansluiting tussen opleidingen en de vraag op de arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunen kenniscentra leerbedrijven in Nederland. Op dit moment ondersteunen deze centra ongeveer 250.000 leerbedrijven. Ook zorgen kenniscentra voor het werven en erkennen van nieuwe leerbedrijven. Verder zien kenniscentra er op toe dat het beroepsonderwijs voldoende kwaliteit biedt aan de leerlingen. Deze kwaliteit moet goed zijn afgestemd op de werkzaamheden en taken die de leerlingen in de toekomst in het bedrijfsleven moeten uitvoeren.

Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Op kenniscentra wordt de komende twee jaar veel bezuinigd. Toch zijn de taken die deze centra uitvoeren van groot belang voor de kwaliteit van opleidingen en de vaardigheden van leerlingen die in het bedrijfsleven aan de slag moeten. De taken van de kenniscentra moeten door een andere instantie worden overgenomen. Deze instantie is de Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze instantie is op dit moment bekend van de studiebijsluiter. Hiermee kunnen studenten en leerlingen zien hoeveel kans ze op een baan hebben als ze een bepaalde opleiding gaan volgen. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs vindt het belangrijk dat alles in de toekomst door één organisatie wordt uitgevoerd. Door de taken van de kenniscentra over te dragen aan de SBB ontstaat één organisatie en dat is efficiënter volgens een woordvoerder van deze minister.

Reactie van Technisch Werken
Kennis wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. De eisen die aan opleidingen worden gesteld moeten omhoog. Daarnaast moeten opleidingen goed worden afgestemd op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de techniek. Afgestudeerden moeten na afloop van de opleiding zo goed mogelijk aansluiting hebben op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Kenniscentra zetten zich in voor een goede aansluiting tussen opleiding en de benodigde kennis voor het bedrijfsleven.  Een bezuiniging op deze belangrijke taak is niet verstandig. Op zich is het wel verstandig om één organisatie verantwoordelijk te houden voor de samenwerking. Toch zullen een hoop procedures en verantwoordelijkheden op elkaar afgestemd moeten worden. De SBB krijgt er flink wat taken bij.