Overheid liep 50 miljoen euro aan inkomsten mis door illegale sigarettenproductie in 2018

De Nederlandse overheid zou het afgelopen jaar ongeveer 50 miljoen euro aan inkomsten misgelopen zijn vanwege de illegale productie van sigaretten. De overheid voert al jaren een anti-rookbeleid maar ziet sigaretten en sigaren nog steeds als een belangrijke bron van inkomsten. Doormiddel van accijns en omzetbelasting weet de staat ieder jaar tientallen miljoenen euro’s aan belasting binnen te halen. Er worden echter ook illegale sigaretten geproduceerd. Deze illegale sigaretten leveren de overheid geen geld op en zijn daardoor extra ongewenst op de markt. De FIOD is de instelling die er voor moet zorgen dat illegale sigaretten worden opgespoord en dat de producenten van deze sigaretten worden aangepakt.

De opsporingsdienst heeft in EenVandaag bevestigd dat er meer capaciteit wordt vrijgemaakt voor het opsporen van illegale sigaretten. De afgelopen jaren loopt het geld dat de overheid misloopt door de illegale sigarettenproductie steeds verder op. In 2017 liep de overheid bijvoorbeeld 17,6 miljoen euro mis en in 2016 was dat 20,1 miljoen euro. Deze cijfers werden door de woordvoerder van FIOD bekend gemaakt. Als de overheid straks niet meer kan verdienen aan de productie en verkoop van sigaretten omdat een steeds groter deel van deze markt illegaal wordt is de kans groot dat sigaretten nog meer uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Roken wordt in Nederland steeds minder maatschappelijk geaccepteerd sinds bekend is dat sigaretten en sigaren de kans op kanker aanzienlijk vergroten. De overheid zou er goed aan doen om een transparant beleid te voeren met betrekking tot sigaretten en andere rookproducten.