Wat is een brandstofcel?

Een brandstofcel is een elektrochemisch toestel waarmee chemische energie doormiddel van een bewust tot stand gebrachte reactie wordt omgezet in elektrische stroom oftewel elektrische energie. Een brandstofcel wekt op een effectieve manier energie op omdat de chemische energie niet eerst wordt omgezet in thermische energie of mechanische energie. Om die reden is het rendement van een brandstofcel vaak groter dan het rendement van brandstofmotoren en stoommachines. Tijdens het chemische proces in de brandstofcel treed er nauwelijks verlies van energie op. Tegenwoordig worden brandstofcellen in verschillende voertuigen toegepast. Denk hierbij aan de brandstofcelbus of aan een waterstofauto.

Brandstofcel of batterij?
Een brandstofcel lijkt in werking een beetje op een accu of batterij. Toch is een brandstofcel niet hetzelfde en wordt een brandstofcel in de praktijk ook geen accu of batterij genoemd. Het proces dat in een brandstofcel plaatsvind noemt men een redoxreactie. Een redoxreactie is een reactie die plaatsvind tussen atomen, moleculen en/of ionen. Hierbij worden elektronen uitgewisseld. Het begrip redox is een samenstelling van de begrippen reductie en oxidatie.

In tegenstelling tot een batterij of accu kan men in een brandstofcel voortdurend nieuwe reagentia van buitenaf aanvoeren. Reagentia is een benaming voor een chemisch mengsel. In een brandstofcel gebruikt men over het algemeen het reagentia waterstof in combinatie met zuurstof. Een batterij of accu is een gesloten systeem waarin geen reagentia van buitenaf wordt toegevoegd. Wel kunnen accu’s en batterijen vaak weer elektrisch worden opgeladen waardoor ze weer elektrische energie kunnen produceren.