Raming stormschade 18 januari 2018 op 90 miljoen euro

Donderdag werd een voorzichtige schatting gedaan van de stormschade door het Verbond van Verzekeraars. Volgens deze schatting kwam de schade uit boven de 10 miljoen euro. Op vrijdag 19 januari 2018 werd een iets nauwkeuriger schatting gemaakt eveneens door Het Verbond van Verzekeraars. Deze schatting komt op 90 miljoen euro. Daarbij werd opgemerkt dat ook dit een voorlopige schatting is. De brancheorganisatie heeft in de bepaling van dit bedrag alleen de schade meegenomen die werd aangericht aan woningen en auto’s.

Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat het schadebedrag waarschijnlijk verder zal oplopen. De schade aan eigendommen van de overheid en bedrijven is namelijk niet in de som van 90 miljoen euro meegenomen. De verzekeraars hebben extra capaciteit nodig om de claims te verwerken op inboedelverzekeringen, opstalverzekeringen en autoverzekeringen. De stom van 18 januari 2018 heeft aanzienlijk meer schade veroorzaakt dan de storm van 3 januari. Toen kwam de totale schade uit op ongeveer 10 miljoen euro.