Overheid komt met extra maatregelingen voor CO2 reductie in 2020

De Nederlandse overheid komt met extra maatregelen om de CO2 emissie te reduceren in het komende jaar. Op vrijdag 20 december 2019 werd duidelijk dat de overheid niet onder de rechtelijke uitspraak met betrekking tot de Urgenda zaak kan uitkomen. Dat betekent feitelijk dat de overheid haar eigen doelstellingen moet gaan halen. Er is geen sprake meer van vrijblijvendheid op dit gebied. Ook de overheid moet zich gaan houden aan de wet.

CO2 reductie
Er worden al een aantal maatregelen genomen. Zo wordt de Hemwegcentrale eerder gesloten. Dit is een kolencentrale die op jaarbasis veen CO2 uitstoot. Daarnaast komt er een CO2-belasting voor grote bedrijven. Dit een van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Verder heeft de overheid ook een recent besluit genomen over de maximumsnelheid op snelwegen. Deze maximale snelheid wordt gereduceerd naar 100 kilometer per uur om zo de emissie van stikstof te beperken. Doordat de maximale snelheid van auto’s op autosnelwegen wordt verlaagd wordt er ook minder CO2 in het verkeer uitgestoten. De snelheidsverlaging zou volgens de VVD echter maar een tijdelijke maatregel zijn. Nu de uitspraak van de Hoge Raad de Staat dwingt om meer te doen in de CO2 reductie zullen bepaalde tijdelijke maatregelen wellicht geruime tijd gaan gelden.

Waterstofketel als oplossing
Er zullen ook nieuwe maatregelen moeten worden genomen. De aardgaswinning wordt zo goed als stop gezet maar er wordt nog steeds veel aardgas gebruikt. Dat zal moeten stoppen als men de CO2 uitstoot echt wil reduceren. Echter kunnen niet alle woningen worden voorzien van een warmtepomp. Ook andere duurzame verwarmingsbronnen zijn vrij nieuw op de markt en kunnen in de toekomst ook minder effectief blijken als men nu inschat waardoor er alsnog problemen kunnen ontstaan. Zo wordt er gesproken over waterstof als vervanger voor aardas. Men zou dan waterstof moeten gebruiken voor de verwarming van woningen. In dat geval zou men woningen moeten voorzien van een waterstofketel. De installatie van een waterstofketel is slechts één aspect.

Isolatie
Naast een waterstofketel moet ook de energievoorziening anders worden ingericht. Er moeten installaties worden ontwikkeld waarin men waterstof uit water kan winnen. Deze installaties kosten zeer veel elektrische stroom. Dat kan op korte termijn ook een gigantisch probleem worden. Deze grote ambitieuze ontwikkelingen kunnen daardoor niet snel worden doorgevoerd. Om die reden kijken veel instanties naar de burgers en de maatregelen die woningbezitters kunnen doen om minder energie te verspillen. In ieder geval wil de overheid mensen stimuleren om hun woningen te isoleren. Dat is altijd een kostenbesparende maatregeling waarbij uiteindelijk ook minder CO2 wordt uitgestoten.