Nederland niet op schema met CO2-doelstellingen eind 2019

Op vrijdag 20 december 2019 werd duidelijk dat de Hoge Raad Nederland verplicht om de klimaatdoelstellingen te behalen die door de Staat zelf zijn geformuleerd. De vrijblijvendheid is daardoor weg. De overheid zal nu nog meer haar beste moeten doen in de reductie van de CO2 emissie in Nederland. Dit wordt echter een lastige kwestie. Vorige maand heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een berekening aangetoond dat de overheid nog niet op schema ligt in het behalen van de klimaatdoelen voor het komende jaar.

Ook in december 2019 lijken de doelstellingen nog ver weg en zelfs onbereikbaar behalve als er forse maatregelen worden genomen. Tegen het einde van 2020 zullen er in Nederland ongeveer 23 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten ten opzichte van 1990. Het jaar 1990 wordt beschouwd als ijkjaar waar alle doelstellingen op het gebied van CO2 emissie mee worden vergeleken. De percentages die worden berekend zijn echter nog inschattingen. Het is heel lastig te bepalen wat de CO2 emissie op voorhand zal worden in 2020.

Daarvoor spelen verschillende factoren een rol. Ook de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening is een belangrijk gegeven evenals het gebruik van elektrische auto’s in plaats van voertuigen met verbrandingsmotoren die op benzine of diesel rijden. Op deze gebieden moet de overheid echter nog flinke stappen maken. Het ziet er naar uit dat de overheid aan het begin van 2020 nieuwe wetten, regels en subsidies moet gaan invoeren om de verduurzaming te bevorderen.