Onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in 2020 met gemiddeld 4 procent

In 2020 zal de onroerendezaakbelasting (ozb) met gemiddeld 4 procent gaan stijgen. Dat is ongeveer twee keer zoveel is als in 2019. De stijging in de onroerendezaakbelasting verschilt het komende jaar per gemeente. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) komt naar voren dat in twaalf gemeenten de ozb zelfs met meer dan 10 procent zal gaan stijgen het komende jaar. Naast de stijging van de ozb zal ook de afvalstoffenheffing omhoog gaat. Daarbij gaat de VEH uit van een gemiddelde stijging van 8 procent. Dit werd afgelopen donderdag bekend gemaakt door VEH.

Als men de ozb verhoging gaat omrekenen van een percentage in euro’s dan gaan huishoudens gemiddeld 12 euro meer betalen aan onroerendezaakbelasting. Echter verschillende gemeenten op dit gebied onderling sterk van elkaar. In sommige gemeenten betaald met drie keer zoveel ozb als in andere gemeenten. In Nijmegen ligt de ozb bijvoorbeeld drie keer zo hoog als in Sliedrecht. Ook in de stijging in de ozb zijn er verschillen. In Laarbeek in Noord-Brabant stijgt de ozb met 32,5 procent. Daar zullen woningeigenaren gemiddeld 89 euro per jaar meer moeten betalen aan ozb. Daarnaast gaat ook de afvalstoffenheffing in deze gemeente behoorlijk omhoog. De afvalstoffenheffing stijgt daar met bijna 50 procent. Mensen met een koopwoning in die gemeente zullen op jaarbasis dus ongeveer 200 euro extra kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen.

Er zijn in Nederland ook 8 van de 113 gemeenten waarin de ozb iets daalt. In Noordwijk daalt de ozb voor 2020 zelfs met 3,7 procent. Daarmee noteert deze gemeente de sterkste daling in ozb van alle gemeentes in 2020. De meeste gemeenten geven aan dat er een verhoging in de ozb moet worden doorgevoerd om de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) goed uit te kunnen voeren.