Onroerendezaakbelasting gaat in 2019 met gemiddeld 2,2 procent omhoog

De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat het komende jaar gemiddeld met 2,2 procent omhoog in Nederland. Dit bericht heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) op donderdag 6 december 2018 bekend gemaakt. De vereniging heeft het gemiddelde percentage berekend op basis van steekproeven onder 111 gemeenten in Nederland. Volgens de VEH zijn er grote verschillen tussen de gemeenten.

De gemeente waarin de ozb verhoudingsgewijs het sterkste toeneemt is Noord-Brabantse gemeente Cuijk. In die gemeente stijgt de ozb met 32 procent. De stijging in de ozb volgt op de toename van de belasting dit in 2018 met 12 procent. Gemiddeld zouden woningeigenaren in de gemeente Cuijk in 2019 ongeveer 110 euro meer moeten betalen aan de onroerendezaakbelasting ten opzichte van het bedrag dat ze in 2017 voor deze belasting kwijt waren. Verder werd er door de VEH ook een stevige stijging genoteerd in de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen en Brunssum. Daar zouden de woningeigenaren gemiddeld ongeveer twintig procent meer kwijt zijn aan ozb in 2019.

De VEH komt op voor de belangen van woningeigenaren. De organisatie vind het niet juist dat Nederlandse huiseigenaren via de ozb de begrotingstekorten moeten gaan oplossen. Volgens de VEH wordt de kans dat woningeigenaren meer moeten betalen alleen maar groter als de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden krijgen toegewezen vanuit de landelijke overheid. Dan krijgen gemeenten meer vrijheden om de ozb te verhogen. Dat zou woningeigenaren nog meer benadelen.