Afvalstoffenheffing gemiddeld met 4,4 procent omhoog in 2019

Voor het eerst in tien jaar tijd gaan Nederlandse huishoudens meer betalen voor het laten ophalen en de verwerking van hun huisvuil. In 2019 zal de afvalstoffenheffing gemiddeld 4,4 procent omhoog gaan in Nederlandse gemeenten. Deze stijging is opmerkelijk want tot voor kort was er ieder jaar juist sprake van een kleine daling in het bedrag dat men moest betalen aan afvalstoffenbelasting.

Er zijn echter grote verschillen tussen de gemeenten onderling op het gebied van de afvalstoffenheffing. De Vereniging Eigen Huis heeft een steekproef uitgevoerd onder 111 gemeenten waaruit de verschillen naar voren kwamen. In Enkhuizen ligt het bedrag aan afvalstoffenheffing op 418 euro, dit is maar liefst twaalf keer zo hoog als het bedrag dat in Nijmegen moet worden betaald aan afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing wordt in de gemeente Oosterhout verhoogt met 31 procent van 252 euro naar 329 euro.

Volgens de Vereniging Eigen Huis verhoogt 15 procent van de gemeenten afvalstoffenheffing volgend jaar met meer dan 10 procent. Slechts in zeven gemeenten daalt het tarief dat afgedragen moet worden aan afvalstoffenheffing. Het komende jaar betalen huishoudens gemiddeld 257 euro aan afvalstoffenheffing dit jaar was dat bedrag gemiddeld 246 euro. Afvalstoffen- en rioolheffing moeten door alle huishoudens worden betaald aan hun gemeente. Het gaat hierbij zowel om huiseigenaren als huurders. Daardoor krijgt bijna iedereen volgend jaar te maken met de verhoging van de afvalstoffenheffing.