Onderhoudsmonteurs gevraagd in juni 2019

In Nederland werken veel bedrijven met machines en werktuigen. Voor de ontwikkeling, bouw en installatie van machines en appraten is een specifiek vakgebied ontstaan namelijk de werktuigbouwkunde. Binnen de werktuigbouwkunde zijn echter ook nog een aantal deelgebieden. Het ene deelgebied is gericht op het bedenken, ontwerpen en tekenen van de machines weer een ander deel is gericht op de bouw en assemblage van machines en apparaten. Er zijn ook specifieke disciplines die zich richten op de installatie en het onderhoud van de werktuigen en machines die reeds bij bedrijven zijn geplaatst. In dat segment is een groot tekort aan personeel ontstaan. Door de jaren heen zijn er in Nederland nogal wat machines en apparaten geïnstalleerd. Na verloop van tijd tonen deze machines echter slijtage en andere technische mankementen. Een ervaren onderhoudsmonteur kan deze technische problemen echter oplossen. Het probleem is echter dat deze ervaren monteurs nauwelijks op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn.

Binnen de onderhoudstechniek wordt bovendien nog onderscheid gemaakt tussen mechanisch onderhoudsmonteur en elektrotechnisch onderhoudsmonteur. Ook de functie allround onderhoudsmonteur wordt gebruikt. Soms gebruikt men ook de term mechatronicamonteur. Hierbij zijn de woorden mechanica en elektronica met elkaar verbonden om aan te geven in welke brede vakgebieden de onderhoudsmonteur actief zal zijn in de uitoefening van de functie. Onderhoudsmonteurs kunnen ook verder gespecialiseerd zijn in automatiseringstechniek zoals PLC en SCADA. Voor deze specifieke kennis worden vaak aanvullende opleidingen en cursussen aangeboden.

Software wordt steeds belangrijker in een industriële omgeving waarin machines vrijwel geheel geautomatiseerd zijn. Deze automatisering zorgt er voor dat veel productiepersoneel uit de industrie verdwijnt maar er ontstaat wel weer ruimte voor onderhoudsmonteurs die deze machines en automatisering moeten onderhouden, updaten en repareren wanneer het nodig is. Ook het vakgebied storingzoeken is complexer dan men in eerste instantie zou denken. Een onderhoudsmonteur moet ook kunnen uitzoeken waarom een machine niet doet wat deze wel behoort te doen. Onderhoudsmonteurs blijven zich ontwikkelen ook in 2019. Toch is er een groot tekort aan ervaren onderhoudsmonteurs. Dit tekort zal de komende tijd blijven bestaan ondanks het feit dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan het opleiden van nieuwe onderhoudsmonteurs.