Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog in 2024

Het komend jaar vinden er verschillende veranderingen plaats met betrekking tot de inkomsten van werknemers en mensen in een uitkeringspositie. Zo gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog. Vanaf 1 januari 2024 kunnen werkgevers aan hun werknemers 23 cent per kilometer betalen aan reiskostenvergoeding zonder dat daarover belasting hoeft te worden betaald. Werkgevers in Nederland zijn echter niet verplicht om de werknemers 23 per kilometer te betalen. Vaak zijn er specifieke afspraken gemaakt over de hoeveelheid geld die wordt betaald per kilometer of per dag. Deze afspraken zijn meestal vastgelegd in een bedrijfsregeling die gebaseerd is op de afspraken die vastgelegd zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst oftewel cao.

De afspraken die vastgelegd zijn in de cao moeten werkgevers in Nederland nakomen. Als er dus in een cao wordt vastgelegd dat werkgevers in de desbetreffende sector aan werknemers 23 cent per kilometer voor woon-werkverkeer moeten betalen dan zullen werkgevers dat moeten nakomen. Het komende jaar zullen er in Nederland uiteraard weer nieuwe cao’s worden gesloten waardoor ook de reiskostenvergoeding weer in de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers kunnen worden meengenomen. Voor veel werknemers zal er aan het begin van 2024 weinig veranderen op het gebied van reiskosten.