Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog in 2024

Het komend jaar vinden er verschillende veranderingen plaats met betrekking tot de inkomsten van werknemers en mensen in een uitkeringspositie. Zo gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog. Vanaf 1 januari 2024 kunnen werkgevers aan hun werknemers 23 cent per kilometer betalen aan reiskostenvergoeding zonder dat daarover belasting hoeft te worden betaald. Werkgevers in Nederland zijn echter … Read more

Wat is onbelaste reiskostenvergoeding?

Onbelaste reiskostenvergoeding is een financiële vergoeding per kilometer die werkgevers aan werknemers kunnen verstrekken ter compensatie van hun reiskosten waarover werkgevers geen belasting hoeven te betalen. Er is een maximaal bedrag per kilometer gekoppeld aan de maximale reiskostenvergoeding die onbelast mag worden verstrekt door werkgevers. Tot 2023 was het maximale bedrag wat door werkgevers aan … Read more

Moeten reiskosten conform cao Metaal en Techniek 2015-2017 vergoed worden?

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. In deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn schriftelijk afspraken vastgelegd die tussen sociale partners, dit zijn de werkgevers en werknemersorganisaties. In een cao staan de arbeidsvoorwaarden, die zijn de voorwaarden waaronder werknemers die onder de cao vallen arbeid verrichten. De arbeidsvoorwaarden kunnen aan over verschillende onderwerpen. In ieder geval is in … Read more